logo bpo czytelnia naukowa25  września (poniedziałek) 2017 r., godz. 17.30
XI Czytelnia Naukowa
Grójecka 77

Okładka książki z dorożką i woźnicą. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Lubryczyńskim i Karoliną Wandą Gańko autorami książki „Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku”.

Publikacja przygotowana przez młodych historyków zabiera czytelnika w świat dorożkarskiej codzienności: omawia budowę i rodzaje dorożek, sposoby ich utrzymania, zasady ruchu drogowego, najbardziej popularne trasy, czy wreszcie przybliża zawód dorożkarza oraz przywołuje wiele anegdot i prawdziwych historii z jego pracy, niekiedy wręcz mrożących krew w żyłach.

Książka jest efektem wielu kwerend biblioteczno-archiwalnych oraz wywiadów, a oboje autorzy są potomkami warszawskich dorożkarzy. Pięknie wydana, z licznymi rysunkami i ilustracjami, została nominowana w tym roku do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii „edycja warszawska”.