logo bpo wge31 stycznia - 17 marca 2018
Warszawska Galeria Ekslibrisu
Grójecka 109

 

 20180131 wge polski ekslibrisWystawa ekslibrisów ze zbiorów Mieczysława Bielenia

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach zaborów, skłania do rozmaitych retrospekcji w różnych dziedzinach życia społecznego i prób poszukiwania przejawów zmiany oraz ciągłości i kontynuacji, na przykład na gruncie kultury, jakie w ciągu minionych stu lat dokonały się w naszej Ojczyźnie. Obok spraw fundamentalnych dla istnienia państwa i narodu można i chyba trzeba dostrzec mikroproblemy, wprawdzie mające niszowy charakter, ale przecież i one składają się na mozaikę polskich spraw z minionego wieku. Jednym z takich mikroproblemów zasługujących na choćby pobieżne opisanie jest historia polskiego ekslibrisu.


Wystawa wpisuje się w ciąg prezentacji polskiego ekslibrisu współczesnego. Pokazane będą znaki książkowe 176 artystów, ciekawe artystycznie lub ważne ze względów historycznych.

Wernisaż: 31 stycznia 2018 roku o godzinie 17.00. Wystawa otwarta do 17 marca 2018 r. 

Zapraszamy grupy w każdym wieku na lekcje o polskim ekslibrisie.