logo bpo wge22 lutego (czwartek) 2018 r., godz. 17.00
Warszawska Galeria Ekslibrisu
Grójecka 109

20180222 w75 gawedaBiblioteka „Pod Skrzydłami” oraz Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie zapraszają na gawędę Andrzeja Skrzypczaka
"Contra bibliomaniae antidota securissima alias
przestrogi przed obsesyjno-kompulsywnym zbieractwem".

Andrzej Skrzypczak związany jest z książką od zawsze. Ukończył Technikum Księgarskie, pracował w księgarni, następnie w 1966 roku ukończył studia wyższe w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, po czym przez cztery lata pracował w Głównej Bibliotece Lekarskiej. W 1977 uzyskał doktorat na Wydziale Historycznym UW w zakresie bibliotekoznawstwa. Ponad 35 lat był nauczycielem akademickim (prowadząc zajęcia z wybranych zagadnień bibliofilstwa) – obecnie na emeryturze.