logo bpo przystanek ksiazka28 lutego (piątek) 2020 r., godz. 12.00-14.00
Biblioteka "Przystanek Książka"
Grójecka 42

20200228 ok seniorZapraszamy na wykład, który poprowadzi ekspert Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.
Spotkanie składa się z dwóch bloków tematycznych.
Wstęp wolny - liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: osobiście w lokalu Biblioteki, tel.: (22) 822-38-06 e-mail: .1. DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
Kto może ustanowić dyspozycję na wypadek śmierci?
Kto jest adresatem dyspozycji na wypadek śmierci?
Kto może zostać zapisobiorcą na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci?
Jaka jest procedura wypłacania kwoty wynikającej z dyspozycji na wypadek śmierci?
Czy dyspozycja na wypadek śmierci wchodzi do masy spadkowej?
Czy należy uiścić podatek od spadków i darowizn realizując dyspozycję na wypadek śmierci?
Czy instytucje finansowe muszą informować klientów o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci?
Czy poza dyspozycją na wypadek śmierci istnieją podobne regulacje, z których można skorzystać?

2. RACHUNEK WSPÓLNY
Jakie są rodzaje prowadzonych rachunków wspólnych?
Jakie uprawnienia przysługują małżonkom w przypadku
prowadzenia rachunku wspólnego?
Czy jest możliwe nadanie odmiennych uprawnień posiadaczom
rachunku wspólnego przez ustawodawcę?
Rachunek wspólny małżonków a uregulowanie w Kodeksie
Rodzinnym i Opiekuńczym.
Co się dzieje w przypadku śmierci jednego z współposiadaczy?
Rachunek wspólny a dziedziczenie?
Centralna Informacja o rachunkach.

Projekt "Bezpieczny Senior - Bezpieczna Rodzina" współorganizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
logo SKEFlogo NBP