Zachęcamy do zapoznania się z zasadami, które obecnie obowiązują w placówkach bibliotecznych na Ochocie.

 
  1. Od 1 października (czwartek) 2020 r. czytelnicy mogą korzystać z wolnego dostępu do księgozbioru.
  2. Czytelnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust.
  3. W każdej placówce ustalona została maksymalna liczna czytelników, którzy jednocześnie moga przebywać na terenie biblioteki.
  4. Czytelnik zobowiązany jest do utrzymywania bezpieczenego dystansu od innych użytkowników oraz nie przekraczania wyznaczonych linii i miejsc postojowych oznaczonych na podłogach.
  5. Zbiory wypożyczamy wyłącznie do domu.
  6. Zawieszamy udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz korzystanie z usług ksero i toalet.
  7. Dla Czytelników udostępniane jest jedno stanowisko komputerowe w celu przeszukiwania katalogu centralnego, załatwienia najpilniejszych spraw, odbioru lub wysłania wiadomości e-mail. Czas udostępnienia wynosi 15 minut z możliwością przedłużenia o kolejne 15 minut, jeżeli nie ma osób oczekujących.
  8. Nie ma możliwości korzystania z miejsc do czytania lub samodzielnej pracy.
  9. Spotkania, kursy oraz zajęcia biblioteczne zawieszone są do odwołania.