Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy uczestniczy w projekcie „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”.

Sytuacja pandemiczna spowodowała zmiany w niemal każdej dziedzinie naszego życia.
Aby sprawnie funkcjonować w nowej rzeczywistości stanęliśmy przed potrzebą nauki nowych form komunikacji z Państwem i rozwijania kompetencji w tym zakresie.
A wszystko to po to, aby móc sprawnie działać w sieci i w ten sposób rozwijać ofertę Biblioteki, która będzie dla Państwa interesująca i atrakcyjna.

 

Plan działań Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota w celu realizacji projektu „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy” - „Moja biblioteka online”

Część 1. Założenia projektowe i badanie potrzeb użytkowników
1. Określenie grupy docelowej odbiorców projektu - osoby dorosłe posiadające techniczną możliwość uczestniczenia w spotkaniach online. Brak innych ograniczeń dla grupy docelowej (np. wiekowych, lokalizacyjnych itp.).
2. Określenie warunków technicznych realizacji projektu - narzędzia umożliwiające organizację spotkań online (wybór platformy streamingowej itp.).
3. Określenie działań promocyjnych mających na celu popularyzację projektu, m. in. publikacje na stronach www Biblioteki oraz Urzędu Dzielnicy, fanpage’ach itp.
4. Przygotowanie kwestionariusza potrzeb czytelniczych „Moja biblioteka online” przy wykorzystaniu formularza Google.
5. Przeprowadzenie badania online - październik 2020 r.
6. Określenie priorytetów działania na podstawie wyników ankiety.

Część 2. Działania podjęte i planowane na podstawie wyników kwestionariusza
1. Zorganizowanie spotkania online z autorem promującym zdrowy tryb życia, mieszkającym na Ochocie. Zrealizowano. W dniu 13 listopada 2020 o godz. 17.00 odbyło się spotkanie z Katarzyną “Kavi” Kozłowską, autorką książki “Autopilot szczęścia”.
2. Określenie wniosków z przeprowadzonego spotkania np. poprzez analizę frekwencji i poziomu satysfakcji użytkowników wynikającego z ich wypowiedzi.
3. Zorganizowanie cyklu podobnych spotkań odpowiadających na potrzeby użytkowników projektu, dotyczących m. in. sportu, turystyki oraz psychologii.


Projekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy" realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".