logo bpo pod skrzydlamiwystawa 25 czerwca - 30 września
Biblioteka "Pod Skrzydłami"
Grójecka 109

 

 Dwie osoby ukazane od pasa w górę. Postać po prawej w kapturze.Ewa Busse-Turczyńska, pochodzi z Lublina, żona Wojtka, mama Łukasza, absolwentka Filologii Romańskiej UMCS w Lublinie, Podyplomowe Studium w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, bibliotekarz, kustosz dyplomowany. Do 2010 roku - pracowała w Bibliotece Głównej AM w Lublinie, jako wicedyrektor, od 2011 – w Bibliotece obecnego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Ewa Busse-Turczyńska ma na swoim koncie publikacje w czasopismach: Zagadnienia Informacji Naukowej, Roczniki Biblioteczne, Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, EBIB, Stosunki Międzynarodowe - International Relations, E-Politikon.Jest autorką tomiku poezji pt. "Znikanie?" oraz książki o tematyce genealogicznej "Kryształki pojednania".
Prywatnie interesuje się malarstwem, podziwia impresjonistów i surrealistów. Czas wolny spędza na pisaniu ikon, odpoczywa w kontakcie z barwami podczas malowania olejnych i akrylowych obrazów.
Inspiracji poszukuje w przyrodzie, w galeriach obrazów, w obserwacji ludzi w działaniu.

W swoim warsztacie preferuje własnoręcznie przygotowaną, starą deskę lub płótno, pomysł na obraz dopiero w pełni dojrzewa w czasie przygotowywania podobrazia.

EwaBT prowadzi blog swojej twórczości https://www.blogger.com/profile/09986964685906949528