logo bpo wge10 kwietnia - 31 sierpnia
Warszawska Galeria Ekslibrisu
Grójecka 109

 

 20190410 wge kuris
Leonid Kuris to nie tylko zdolny artysta, ale człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach, błyskotliwy, dowcipny, niezwykle inteligentny, władający kilkoma językami, w tym również polskim. Języka polskiego nauczył się czytając po polsku książki Agaty Christie. Dopiero później znalazł przyjaciół w Polsce i mógł wykorzystać swoją znajomość języka w praktyce.Leonid Kuris urodził się w 1944 roku w Związku Radzieckim. Mimo że z wykształcenia jest historykiem, sztuka zawładnęła jego duszą i życiem. Studiował więc rysunek pod kierunkiem Borysa Pianidy w Szkole Sztuk Plastycznych przy Akademii Architektury w Kijowie. Na początku lat 70. Leonid Kuris zainteresował się małą grafiką. Pobierał lekcje u wybitnego drzeworytnika kijowskiego Wiaczesława Dozoreca (1941–1993). Na twórczość Kurisa duży wpływ wywarły przyjacielskie i zawodowe kontakty z takimi grafikami, jak Gieorgij Malakow, Gerszon Krawcow, Michaił Wiercholancew, Grigorij Bosienko czy Zbigniew Janeczek z Polski.

W 1991 roku Kuris wyemigrował do Izraela. Zakres tematyki jego prac poszerzył się o motywy judaistyczne: obrazy z życia w małych miasteczkach żydowskich w Europie Wschodniej, pejzaże Jerozolimy, krajobrazy współczesnego Izraela.

Wystawa ekslibrisów czynna do końca sierpnia.
Wstęp wolny.