ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
tel./fax: 22 822 77 13

www.bpochota.waw.pl
NIP: 526-21-24-757
REGON: 000285764
Konto bankowe: (Bank Handlowy S.A.) 93 1030 1508 0000 0008 1567 1007
Konto WINDYKACJI: (Bank Handlowy S.A.) 49 1030 1508 0000 0008 1567 1023

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.