cyfrowe dzieci
Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy
Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017

Obecnie internet jest rozrastającą się, niezwykle zatłoczoną przestrzenią, rozwija różne aktywności człowieka, ale i pociąga za sobą wielowymiarowe niebezpieczeństwa np. hejtowanie, cyberuzależnienia, cyberagresję. Jego zalety są z drugiej strony niepodważalne, jeśli chodzi o edukację, gospodarkę, ekonomię, medycynę, politykę itd. Dla młodych ludzi coraz trudniej wyznaczyć linię demarkacyjną dzielącą życie wirtualne od realnego a przecież internet będzie się umacniał, bo umożliwia szybkie i nieskomplikowane nawiązywanie kontaktów.


Jeden z użytkowników internetu wyraził się w sposób następujący: „Ryzyka pogubienia w świecie realnym są widoczne, możemy im lepiej lub gorzej, ale jednak zaradzić. Zagrożenia w sieci rozwijają się po cichu, często poza jakimkolwiek oglądem rodziców, a następnie wybuchają z wielkim hukiem, często tragicznym.” 1 Oto relacja mamy 16-latka, nauczycielki: „Od ponad 2 tygodni nie chodzi do szkoły, udaje chorobę, ale nocami przesiaduje i gra. Obudzenie go graniczy z cudem. Kiedy odłączyliśmy komputer, wybił szybę w drzwiach i omal nie zepchnął mnie ze schodów...”. Inna relacja rodzica, ojca 15-latki, inżyniera budownictwa, „(Córka) śpi z telefonem, kąpie się z nim, w trakcie kolacji potrafi odebrać i wysłać kilkanaście SMS-ów. Nie ma wolnej chwili, aby wypuściła z ręki smartfona".

O tym, że przepaść pokoleniowa w środowisku edukacyjnym jest faktem zaświadczyła młoda pedagog z zespołu szkół, pracująca na Mazowszu Północnym: „większość naszych nauczycieli boi się technologii cyfrowych. Nawet nie chodzi o to, że są tradycjonalistami edukacyjnymi, bo przecież nie jest to złe. Oni nie rozumieją jak mogliby uatrakcyjnić przekaz do uczniów. Poprosiłam dyrektora, aby zakupił dla mnie tablet i stałe łącze z Internetem. Odpowiedział: proszę pani to jest szkoła a nie klub. Niech się pani zajmie pracą...”.

Z drugiej strony autorzy podkreślając zalety internetu zamieścili wypowiedź świadczącą o różnego rodzaju oszczędnościach, których dokonanie umożliwia korzystanie z niego: „Ponad połowa książek, jakie kupuję i czytam (studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej), jest w formie e-booków. Dla mnie jest to przede wszystkim szybsze i tańsze." 2

Zapraszam do lektury i refleksji nad treścią tej książki.

KM

1. Por. M. Z. Jedrzejko i in (koncepcja), S. Bębas i in. (red.), Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, Warszawa-Milanówek 2017, s. 12
2. Tamże, s. 18