aktywnosc fizycznaMonika Guszkowska
Aktywność fizyczna i psychika: korzyści i zagrożenia
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Autorka od samego początku książki podkreśla, że osoby bardziej sprawne fizycznie, zwłaszcza o większej wydolności tlenowej, ujawniają mniejszą reaktywność fizjologiczną na czynniki wywołujące stres.

Systematyczne ćwiczenia fizyczne powodują poprawę funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, a więc i lepszy nastrój. Szczególnie dużo uwagi badacze poświęcają analizie wpływu ćwiczeń fizycznych na np. walkę z lękiem czy wręcz z depresją, które są plagami obecnych czasów. Wykazano, że im częstsza aktywność fizyczna, tym są niższe wskaźniki występowania wielkiej depresji, ataków paniki, fobii społecznej, fobii specyficznych i agorafobii, zaburzeń dwubiegunowych, uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jedynie w przypadku nadużywania alkoholu nie stwierdzono istotnych różnic. 1

Autorka cytuje wyniki badań naukowców holenderskich, którzy objęli badaniem ponad 1,7 tys. pracowników holenderskich firm i stwierdzili, że u osób, których praca miała charakter siedzący, intensywna aktywność fizyczna, podejmowana 1-2 razy w tygodniu, redukowała ryzyko wystąpienia po trzech latach depresji i wyczerpania emocjonalnego.
Książka jest co prawda pisana dość hermetycznym, naukowym językiem, nie mniej jednak warto przebrnąć przez tę niedogodność. Została ona wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek, które, moim zdaniem, zapewnia rzetelność publikacji. Pewną wadą książki jest użycie małej czcionki.

KM

1. Por. M. Guszkowska, Aktywność fizyczna i psychika. Korzyści i zagrożenia, Toruń 2018, s.153