zycie wirtualnych dzikichŻycie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi.
Dariusz Jemielniak
Warszawa, Wydawnictwo Poltext; Akademia Leona Koźmińskiego, 2013

Książka ta, jak pisze autor, jest wynikiem długofalowego studium etnograficznego społeczności Wikipedii. Z powodu wszechpotężnego wpływu Internetu a zarazem pozytywnych tendencji, zdaniem autora, takich jak wzrost kultury remiksowania, kooprodukcja konsumencka, wynagradzani profesjonaliści mogą być zmuszeni ustąpić miejsca profesjonalistom przez nikogo nieopłacanym.

udzial rosji w hekatombie warszawy 1944Udział Rosji w hekatombie Warszawy 1944
Lech Wojciech Dzikiewicz
Komorów, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2013

Geopolityczne położenie Polski było i jest bardzo trudne. Sąsiedzi Polski, zwłaszcza Rosja i Niemcy są krajami, które w ciągu ostatnich trzech stuleci kosztem Polski poszerzyły swe terytorium. Car Rosji, Piotr I przekazał w testamencie zalecenie jak postępować z Polską. Nienawiścią do odrębności kulturowej Polski dorównywali mu królowie pruscy, którzy w ciągu XVII i XVIII w. ostatecznie wyemancypowali się spod zależności lennej od Polski. W wyniku rozbiorów, państwo polskie zostało na 123 lata wymazane z mapy Europy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zarówno Rosja Sowiecka jak i Rzesza Niemiecka nie pogodziły się z istnieniem suwerennego państwa polskiego.

warszawskie kawiarnie literackieWarszawskie kawiarnie literackie
Andrzej Z. Makowiecki
Warszawa, Iskry, 2013

Kawiarnia kształtowała nowy obyczaj, modę, ubiór. Była więc miejscem rozrywki i konsolidacji środowisk literackich, umożliwiała kontakty, zawieranie znajomości, lansowanie określonych postaw, opinii i wartości literackich, dawała bezpośrednie kontakty twórców z publicznością – tak we wprowadzeniu pisze prof. Andrzej Makowiecki, cytując za informacją ze „Słownika literatury polskiej XIX wieku”.

media w analogowym i cyfrowym swiecieMedia w analogowym i cyfrowym świecie: wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej
Andrzej Adamski
Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.

Książka zawiera nieco historii rozwoju nowych form komunikowania a także porządkuje wiedzę o nowych mediach. Jak podkreśla autor, materialnie Internet to właściwie „sieć sieci”. To w warstwie semantycznej ujawniają się w pełni komunikacyjne możliwości sieci teleinformatycznej, tworząc nową społeczną jakość. Sieć jest kanałem dwukierunkowym, który pozwala odbiorcom nie tylko na kontakt z twórcami programu w czasie rzeczywistym, ale także na to, by odbiorca w ułamku sekundy zamienił się w nadawcę1.

muzyka i myMuzyka i my: o różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka
Philippe Sellier
pod red. nauk. Ewy Czerniawskiej
Warszawa, Difin, 2012

Muzykoterapia dzieci agresywnych
Diana Gulińska-Grzeluszka
Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009