warszawskie autobusyWłodzimierz Winek
Warszawskie autobusy: najpiękniejsze fotografie
Warszawa, Wydawnictwo RM, 2015

W 2015 roku mija 95. rocznica wyjazdu na warszawskie ulice pierwszych regularnie kursujących miejskich autobusów. Zwolennicy wprowadzenia omnibusów, jak początkowo nazywano owe wehikuły, w licznych artykułach prasowych już mocno optowali za uruchomieniem ich komunikacji.  Argumentowano, że w innych miastach Europy spełniały one znaczącą rolę, podczas gdy w Warszawie zaznaczał się ich brak, jakby były wyklęte. W prasie zadawano retoryczne pytania typu: Czy magistrat jest tak zaawansowany w przedsiębiorstwie dorożkarskim, tramwajowym, czy tak zasobny, że gardzi dochodem 400 tysięcy rubli, czy może tak dużo trzyma w kieszeniach, że ignoruje omnibusy? Po prostu nie widzi oczywistej korzyści tak, jak wielu z mieszkańców nie widziało Pekinu.1 

krystyna skarbekkrystynaJan Larecki
Krystyna Skarbek: agentka o wielu twarzach
Warszawa, Książka i Wiedza, 2008

Madeleine Masson
Krystyna: ulubiona agentka Churchilla
Warszawa, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2007

literaci w przedwojennej polsceRemigiusz Piotrowski
Literaci w przedwojennej Polsce: pasje, nałogi, romanse

Warszawa, Dom Wydawniczy PWN, 2014

Tematem książki są literaci, ludzie o często niesfornych charakterach i powikłanych życiorysach. Na treść przedstawioną w często zabawnej, anegdotycznej formie składają się „smaczki” z życia np. skamandrytów, żagarystów czy sióstr z rodu Kossaków. Wśród „branych na warsztat” znalazły się nie tylko skandalistki: Irena Krzywicka i Izabela Gelbard („Czajka” Stachowicz) ale także cenione pisarki jak: Kazimiera Iłłakowiczówna, Zofia Nałkowska czy Maria Dąbrowska.

boleslaw prusEdward Pieścikowski
Bolesław Prus - "humorysta w wielkim stylu"

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2012

Autor książki pokazuje postać Bolesława Prusa, znanego „humorystę” na tle jego twórczości.

fotoplastikonJacek Dehnel
Fotoplastikon

Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2009

Fotoplastikon to spotkanie z serią zdjęć sprzed lat, jakby wyciągniętych z lamusa. Książka pt. Fotoplastikon ukazuje historię zwykłych ludzi pisaną zdjęciem lub kartą pocztową. Różna tematyka, różne postaci często w dość nieoczekiwanych sytuacjach i ciekawy komentarz dodany do zdjęć przez całkiem współczesnego odbiorcę, którym jest Jacek Dehmel.