Komunikat.Od 30 sierpnia (poniedziałek) 2021 r. zmieniamy godziny otwarcia bibliotek. Wydłużamy czas pracy i otwieramy cztery biblioteki w soboty! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami. Nowe godziny otwarcia placówek.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa Czytelników i pracowników Biblioteki wprowadzamy zasady udostępniania zbiorów i korzystania z usług Biblioteki.


1. Przy wejściu bibliotek ustawiliśmy płyny do dezynfekcji rąk. Czytelnik ma obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu do biblioteki oraz dodatkowo przed samodzielnym wyszukiwaniem zbiorów z półek oraz przed korzystaniem z udostępnionych stanowisk komputerowych i stolików czytelniczych.
2. Ustaliliśmy limity liczby osób przebywających w bibliotekach.
3. Czytelnicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zakrywania maseczką nosa i ust oraz utrzymywania bezpiecznego dystansu (min. 1,50 m).
4. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Czytelnicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, klawiatury oraz stanowiska obsługi przy zwrotach zbiorów bibliotecznych są regularnie dezynfekowane, a pomieszczenia regularnie przewietrzane.
5. Udostępniamy Czytelnikom wyznaczone miejsca do czytania oraz stoliki do samodzielnej pracy, jednakże czas korzystania z takich usług wynosi do 60 minut z możliwością przedłużenia (decyzję podejmuje dyżurujący bibliotekarz).
6. Udostępniamy dla Czytelników stanowiska komputerowe w celu przeszukiwania katalogu centralnego, załatwienia najpilniejszych spraw, obsługi poczty elektronicznej. Czas udostępnienia stanowiska komputerowego wynosi do 30 minut z możliwością przedłużenia (decyzję podejmuje dyżurujący bibliotekarz).
7. Obowiązują zwiększone limity wypożyczeń. W jednej placówce Czytelnik może wypożyczyć do: 10 książek na 28 dni, 5 filmów na 7 dni.
8. Wydarzenia biblioteczne odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.