Zdjęcia Władysława Sebyły. Zapraszamy na spotkanie 11 kwietnia (wtorek), o godzinie 17.00 w Bibliotece "Pod Skrzydłami" (Grójecka 109), na którym przypomnimy postać wybitnego prażanina, poety, krytyka literackiego, tłumacza, członka grupy "Kwadryga", laureata Złotego Wawrzynu Akademii Literackiej - Władysława Sebyły.
W spotkaniu wezmą udział:
- Władysław Szeląg - Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków - opowie o 35 latach przywracania pamięci o poecie i jego wierszach;
- Prof. Anna Nasiłowska - Prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (pisarka, poetka, krytyczka literacka, historyczka literatury współczesnej, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajna Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk) - przybliży dorobek literacki poety oraz obraz środowiska, z którego się wywodził i w którym tworzył;
- Piotr Żbikowski - przeczyta wybrane wiersze Sebyły z tomu zbioru "Ukryta Prawda" - wydane w 2020 roku przez Mazowiecki Instytut Kultury i Towarzystwo Historyczne Szembeków.
Odbędzie się projekcja dwóch filmów dokumentalnych: "Saga Sebyłów" i "Epitafia Katyńskie - Władysław Sebyła".

Władysław Sebyła urodził się w Kłobucku, ale ostatnie lata życia spędził na warszawskiej Pradze - w rodzinnym mieszkaniu żony Sabiny z Krawczyńskich przy ul. Brzeskiej 5. Powołany do wojska w przededniu wybuchu wojny w 1939 r., nie powrócił już do domu. Zginął zamordowany przez NKWD w Starobielsku w 1940 r. Jego twórczość po wojnie została skazana na zapomnienie. Mieszkanie Sebyłów przy Brzeskiej było w latach 30. XX wieku ogniskiem życia literackiego, odwiedzanym przez znane postacie polskiej kultury. Bywali tu między innymi: Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Stefan Flukowski, Jan Golus, Leopold Lewin. Tu powstawały wiersze do tomików "Obrazy myśli", czy "Koncert egotyczny". Tu wraz z przyjaciółmi i rodziną Sebyła muzykował. Wszechstronnie uzdolniony, zajmował się także krytyką literacką, tłumaczył i malował.