""Zapraszamy na spotkanie z pracownikiem Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Ochota oraz policjantami z KRP III Warszawa (Ochota). Podczas spotkania zostaną omówione mechanizmy działania sprawców przestępstw, między innymi oszustw metodą na wnuczka, policjanta itp. Scharakteryzowane zostaną zasady postępowania seniorów w nietypowanych sytuacjach, które bardzo często wiążą się z próbą dokonania przestępstwa na ich szkodę. Pogadanka będzie wiązała się również z zapoznaniem seniorów z informatorem skierowanym do seniorów, który został opracowany przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy z Komendą Stołeczną Policji. Wstęp wolny.
Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach:
- 4 października (środa), godzina 16:00, Biblioteka "Pod Skrzydłami", Grójecka 109
- 26 października (czwartek), godzina 12:00, Biblioteka "Przy Baleya", Baleya 9