""Od września rozpoczynamy w Bibliotece "Przystanek Książka" drugą edycję kursu języka polskiego dla obcokrajowców "Polski. Krok dalej". Kurs stanowi jedną z aktywności w ramach projektu BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa)
BOOK, to projekt, w ramach którego zacieśniamy współpracę między warszawskimi wypożyczalniami zbiorów obcojęzycznych.  Wspólnie dbamy o dostępność książek w różnych językach dla wszystkich mieszkańców miasta, a także organizujemy zajęcia edukacyjne, promujące czytanie, naukę języków i budowanie międzykulturowych więzi.
English version.

CO ROBIMY W TYM ROKU?
Ochota / Biblioteka Przystanek Książka, ul. Grójecka 42
Polski. Krok dalej (A1) – kurs języka polskiego dla początkujących (dla obcokrajowców spoza krajów słowiańskich).
15.09-15.12.2023, środy i piątki, godz. 9:15-10:45
Zapisy od 21.08.2023

Rejestracja osobista w Bibliotece "Przystanek Książka"
Uczestnik powinien zaakceptować i podpisać regulamin kursu. Jeżeli kursant nie jest czytelnikiem Biblioteki, to powinien utworzyć konto i otrzymać kartę czytelnika (utworzenie konta jest bezpłatne). Osoba powinna mieć ze sobą dokument potwierdzający numer PESEL lub paszport.

Regulamin
 

Ursynów / Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych Nr 131, ul. Dembowskiego 12
Story Time!  –  głośne czytanie w języku angielskim z animacjami i zabawą dla dzieci w wieku 6-8 lat i
ich rodziców.
10 spotkań: 16.09-9.12.2023, soboty, godz. 10:00 
Zapisy od 16.08.2023

Z książką po hiszpańsku  – głośne czytanie w języku hiszpańskim z animacjami i zabawą dla dzieci w wieku 6-8 lat i ich rodziców.
10 spotkań: 16.09-9.12.2023, soboty, godz. 12:00
Zapisy od 16.08.2023

Praga Południe / Biblioteka Wielokulturowa, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24
Story Time!  –  głośne czytanie w języku angielskim z animacjami i zabawą dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców
Cykl 12 spotkań: 9.09-16.12.2023, soboty, godz.12:00
Zapisy od 28.08.2023

sPISZMY się! Polski na B1  – cykl zajęć językowych dla obcokrajowców, którzy chcieliby lepiej i swobodniej pisać po polsku. Poziom średnio zaawansowany.
18.09-4.12.2023, poniedziałki, godz. 19:00-20:30
Zapisy od 30.08.2023

Angielski przez kulturę (B1+) – zajęcia, na których naukę języka łączymy z omawianiem tekstów kultury (literatury, filmów, dzieł sztuki) z krajów anglojęzycznych
20.09-13.12.2023, środy, godz. 19:00-20:30
Zapisy od 2.09.2023

Hiszpański przez kulturę (B1) – zajęcia, na których naukę języka łączymy z omawianiem tekstów kultury (literatury, filmów, dzieł sztuki) z krajów hiszpańskojęzycznych
9.09-16.12.2023, soboty, godz. 10:15-11:45
Zapisy od 23.08.2023

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

English version:
BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa) – is a project further renforcing the cooperation between foreign languages libraries of Warsaw. Together we make sure foreign language books are available to all city residents, and organise various educational activities in order to promote reading, learning languages and building intercultural bonds.

WHAT’S HAPPENING THIS YEAR?
Ochota District  / "Przystanek Książek" Library, 42 Grójecka Street
Polish. One Step Further (A1) – elementary Polish language course for non-slavic students
15.09-15.12.2022, Wednesdays and Fridays 9:15-10:45
Registration: 21.08.2022

Course regulations

Please note: this is not a course for complete beginners, we will not begin from scratch. At the starting point you should already know some very basic Polish words and phrases (greetings, personal data, hobbies, emotions, food, places in a city). You should be familiar with numerals (jeden, dwa..., sto), personal pronouns (ja, ty, on...) and able to conjugate basic verbs (such as: być, mieć, umieć, lubić) in present tense.
 

Ursynów District / Foreign Languages Library No 131, 12 Dembowskiego Street
Story Time! -  reading aloud in English with fun book-related activities for children (ages 6-8) and their parents
10 meetings 16.09-9.12.2023, Saturdays 10:00
Registration: 16.08.2023

Spanish with Stories – reading aloud in Spanish with fun book-related activities for children (ages 6-8) and their parents
10 meetings 16.09-9.12.2023, Saturdays 12:00
Registration: 16.08.2023.

Praga Południe / Multicultural Library, 24 Nowaka-Jeziorańskiego Street
Story Time!  -  reading aloud in English with fun book-related activities for children (ages 3-5) and
their parents.
12 meetings 9.09-16.12.2023, Saturdays 12:00
Registration: 28.08.2023

Write me in! Polish B1  – classes for intermediate Polish speakers wanting to improve their practical writing skills
18.09-4.12.2023, Mondays 19:00-20:30
Registration 30.08.2023

English Through Culture (B1+)  – learn English while discussing  literature, films and art of English-speaking countries
20.09-13.12.2023, Wednesdays 19:00-20:30
Registration: 2.09.2023

Spanish Through Culture (B1) - learn Spanish while discussing  literature, films and art of Spanish-speaking countries
9.09-16.12.2023, Saturdays 10:15-11:45
Registration: 23.08.2023

Registration: IN PERSON, at the Library.
You need to come to the Library and sign up for the course by accepting the course Regulations document. If you are not a member of our library, you also need to create an account and get a library card (it’s free as well). You should have a document confirming your identity (ID or passport).

Project financed by the City of Warsaw.