Logo Biblioteki "Skarżyńskiego"Każdy pierwszy czwartek miesiąca, godz. 17.30
Biblioteka "Skarżyńskiego"
ul. Skarżyńskiego 5

" "Spotkania czasowo zawieszone

Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat. W trakcie zajęć odbywa się głośne czytanie fragmentów książek, a następnie zabawa z tekstem literackim. Dzieci tworzą też pracę plastyczną tematycznie związaną z treścią czytanki.