Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe i rejestry ubytków
Ewidencja środków trwałych
Rejestr zawieranych umów
Rejestr Zamówień Publicznych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora
Rejestr korespondencji
Rejestr Kontroli Wewnętrznych

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.