Regulamin korzystania z Biblioteki obowiązujący od 10 czerwca 2022 roku

""Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 ""Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich    ""Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich        ""Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 3 - Umowa dla instytucji        ""Załącznik Nr 3 - Umowa dla instytucji - wersja interaktywna

 ""Załacznik Nr 4 - Wykaz opłat

 ""Załącznik Nr 5 - Upoważnienie

 ""Załącznik Nr 6 - Wirtualne Konto Czytelnika

 ""Załącznik Nr 7 - Rezygnacja     ""Załącznik Nr 7 - Rezygnacja - wersja interaktywna 

 ""Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie o śmieci Czytelnika     ""Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie o śmieci Czytelnika - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 9 -  Ochrona danych Osobowych

 ""Załącznik Nr 10 - Aneks do umowy     ""Załącznik Nr 10 - Aneks do umowy - wersja interaktywna  

 ""Załącznik Nr 11 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich    ""Załącznik Nr 11 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 12 - Aneks do umowy dla instytucji           

 ""Załącznik Nr 13 - Komputery i Internet

 ""Załącznik Nr 14 - Gry planszowe

 ""Załącznik Nr 15 - Odtwarzacze AUDIO i Czytniki

""Załącznik Nr 16 - Oświadczenie - odtowarzacz AUDIO i Czytnik

""Załącznik Nr 17 -  Książka na Telefon

""Załącznik Nr 18 - Usługi reprograficzne

""Załącznik Nr 19 - Wrzutnia

""Załącznik Nr 20 - Książkomat

""Załącznik Nr 21 - Średnia wartość zbiorów

""Załącznik Nr 22 - Zasady regulowania opłat

""Zarządzenie numer 38/2022 z 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (Załącznik Nr 22)

""Wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty / odroczenie spłaty zobowiązania

""Wniosek o umorzenie zobowiązania na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

                                                                                                                              

 

Regulations pertaining to the use of the Public Library of the Ochota District of Warsaw

""Regulations pertaining to the use of the Public Library of the Ochota District of Warsaw

""Appendix no 1 - Agreement

""Appendix no 2 - Agreement underage

""Appendix no 3 - Agreement institution

""Appendix no 4 - A list of fees

""Appendix no 5 - Authorisation

""Appendix no 6 - Virtual reader s account (WKC)

""Appendix no 7 - Renouncement declaration

""Appendix no 8 - Death declarationi

""Appendix no 9 - Personal data protection

""Appendix no 10 - Annex

""Appendix no 11 - Annex underage

""Appendix no 12 - Annex institution

""Appendix no 13 Comp - Computer and internet

""Appendix no 14 - Board games

""Appendix no 15 - AUDIO player and E-book reader

""Appendix no 16 - Declaration Audio player, E-book reader

""Appendix no 17 - A Book by phone KaNaT

""Appendix no 18 - Reprographic services

""Appendix no 19 - A book drop "wrzutnia"

""Appendix no 20 - A book locker "Książkomat"

""Appendix no 21 - Average value

""Appendix no 22 - A fee payment rules