media w analogowym i cyfrowym swiecieMedia w analogowym i cyfrowym świecie: wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej
Andrzej Adamski
Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.

Książka zawiera nieco historii rozwoju nowych form komunikowania a także porządkuje wiedzę o nowych mediach. Jak podkreśla autor, materialnie Internet to właściwie „sieć sieci”. To w warstwie semantycznej ujawniają się w pełni komunikacyjne możliwości sieci teleinformatycznej, tworząc nową społeczną jakość. Sieć jest kanałem dwukierunkowym, który pozwala odbiorcom nie tylko na kontakt z twórcami programu w czasie rzeczywistym, ale także na to, by odbiorca w ułamku sekundy zamienił się w nadawcę1.

muzyka i myMuzyka i my: o różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka
Philippe Sellier
pod red. nauk. Ewy Czerniawskiej
Warszawa, Difin, 2012

Muzykoterapia dzieci agresywnych
Diana Gulińska-Grzeluszka
Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

wirtualna osobowoscWirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości
Samotni razem: dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki a mniej od siebie samych
Dojrzewanie w second life: antropologia człowieka wirtualnego
Kradzież tożsamości: terroryzm informatyczny

lacinski wschodŁaciński Wschód. XI-XV wiek.
Michel Balard
Kraków, Wydawnictwo WAM, 2010

To książka znakomitego znawcy wieków średnich obszaru basenu Morza Śródziemnego, autora 18 książek i współautora bardzo wielu pozycji.
Michela Balarda szczególnie interesują związki łacińskiego Zachodu z Cesarstwem Bizantyjskim i światem muzułmańskim. Przeważająca część książki jest poświęcona aktualnemu stanowi wiedzy na temat związków Łacinników, czyli ludzi pochodzących z Europy Zachodniej, z krajami Wschodu w okresie od XI do XV wieku.

o dzieciachZrozumieć nieśmiałość: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
Trudności w czytaniu i pisaniu: rozważania teoretyczne i praktyczne
Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą
Jak kochać dziecko: dziecko w rodzinie

Nieśmiałość to powszechny a zarazem bardzo poważny problem, który w znacznym stopniu zaburza kontakty dziecka z jego rówieśnikami a zbagatelizowany - w konsekwencji prowadzi do całkowitej jego alienacji, często niezrozumiałej a i zdarza się nieakceptowanej przez otoczenie. Rodzi to z kolei wiele przykrych następstw – brak samoakceptacji, niezadowolenie z życia, samotność, depresję...