Zasady korzystania z usługi „Książka Na Telefon” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

1. Czytelnikom chorym (niedomagającym z tytułu zdarzeń losowych lub powszechnego zagrożenia zdrowotnego - np. epidemii) i niepełnosprawnym oraz czasowo niewychodzącym z domu lub mieszkania, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ochota, materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu, w miarę możliwości organizacyjnych Biblioteki.
2. Aby zgłosić potrzebę korzystania z usług „Książka Na Telefon”, należy skontaktować się z jedną z placówek bibliotecznych, gdzie zostanie wskazany dalszy tok postępowania.
3. Czytelnik zamawia materiały biblioteczne telefonicznie lub przez pocztę e-mail, uzgadniając z bibliotekarzem termin ich dostarczenia.
4. Przy zwrotach, w przypadku nieobecności w domu w umówionym terminie, Czytelnik zostaje obciążony opłatami za przetrzymanie zbiorów w wysokości wskazanej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu.

Wykaz bibliotek, adresów i danych kontaktowych
Regulamin korzystania z usług Biblioteki