20200123 bpo zimaZima w mieście
Biblioteka na Ochocie po raz kolejny przygotowała ciekawe zajęcia w ramach akcji "Zima w mieście".
Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz udziału w naszych zajęciach!

logo wkn i basniowa19 lutego (środa) 2020 r.
WKN, Częstochowska 26
12.00-14.00
Biblioteka „Baśniowa”, ul. Grójecka 68
17.00-19.00

20190605 wkn warsztatyZapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu warsztatów rękodzielniczych "Z rękodziełem za pan brat". Wstęp wolny. Nie obowiązują zapisy.

logo bpo przy zawiszy20 lutego (czwartek) 2020 r., godz. 18.00
Biblioteka "Przy Zawiszy"
Aleje Jerozolimskie 121/123

20190226 w76 filmDominika Zielińska opowie o znakomitym filmowcu Luisie Garcíi Berlandze. Szczytowy okres jego twórczości przypadał na epokę reżimu i cenzury frankistowskiej. Zapraszamy do posłuchania historii jednego z najbardziej znaczących i wpływowych przedstawicieli hiszpańskiej kinematografii. Jak zawsze prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja i fragmenty filmów.

 

logo bpo pod skrzydlami21 lutego (piątek) 2020 r., godz. 12.00
Biblioteka "Pod Skrzydłami"
Grójecka 109

 

  Zapraszamy na kolejne spotkania z baśniami pt. SŁOWO i OBRAZ. Zajęcia odbywają się co drugi piątek w Bibliotece „Pod Skrzydłami" przy herbacie, muzyce, w dobrym towarzystwie Zapraszamy na kolejne spotkania z baśniami pt. SŁOWO i OBRAZ. Zajęcia odbywają się co drugi piątek w Bibliotece „Pod Skrzydłami" przy herbacie, muzyce, w dobrym towarzystwie.

logo bpo przystanek ksiazka24 lutego - 12 marca, godz. 12.15-14.15
Biblioteka "Przystanek Książka"
Grójecka 42

Położone na mapie kompas, aparat starego typu, klisza, pieniądze, paszport i zeszyt. Od 24 lutego do 12 marca 2020 dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki) w godzinach 12.15-14.15 zapraszamy osoby 60+, które posiadają już podstawowe umiejętności obsługi komputera i poruszania się w Internecie, na kurs tematyczny "E-turystyka".
Podczas zajęć uczestnicy nauczą się planować wycieczki, rezerwować noclegi czy kupować bilety za pomocą dedykowanych stron internetowych i aplikacji.

logo bpo przy zawiszy25 lutego (wtorek) 2020 r., godz. 18.00
Biblioteka "Przy Zawiszy"
Aleje Jerozolimskie 121/123

20190226 w76 film Wydarzenie podzielone będzie na trzy części. Pierwsza z nich przybliży historię Kuwejtu skupiając się na najważniejszych wydarzeniach, takich jak uzyskanie niepodległości, czy I wojna w Zatoce Perskiej. Druga część poświęcona będzie postaci Miszariego al- Afasi, recytatora Koranu, wykonawcy religijnych pieśni - naszidów, imama Wielkiego Meczetu w Kuwejcie i producenta perfum, uważanego w Kuwejcie za człowieka-instytucję. W trakcie trzeciej części słuchacze będą mieli okazję poznać realia życia w Kuwejcie. Będzie to opowieść o obyczajach, rozrywkach i kulturze mieszkańców stolicy, z którymi członek Koła Arabistów UW miał okazję się zapoznać przebywając na rocznym stypendium naukowym w Kuwejcie.

 

logo bpo przystanek ksiazka28 lutego (piątek) 2020 r., godz. 12.00-14.00
Biblioteka "Przystanek Książka"
Grójecka 42

20200228 ok seniorZapraszamy na wykład, który poprowadzi ekspert Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.
Spotkanie składa się z dwóch bloków tematycznych.
Wstęp wolny - liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: osobiście w lokalu Biblioteki, tel.: (22) 822-38-06 e-mail: .

logo bpo wge22.01.2020 - 05.03.2020
Warszawska Galeria Ekslibrisu
Grójecka 109

 

 20200107 wge jaszewski​Serdecznie ​z​apraszam​y​ na wystawę prac Jakuba Jaszewskiego.
Jakub Jaszewski urodził się w 1986 w Toruniu. Studia na kierunku grafika, specjalność grafika warsztatowa (linoryt) ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku uzyskał tytuł doktorski pod opieką prof. Marka Basiula. Obecnie piastuje stanowisko asystenta w Zakładzie Grafiki UMK w Toruniu.

logo bpo przy zawiszy9 marca (poniedziałek) 2020 r., godz. 18.00
Biblioteka "Przy Zawiszy"
Aleje Jerozolimskie 121/123

Japonistyczne Koło Naukowe “Maru” zaprasza na wykład na temat isekai - gatunku, który zdominował rynek mangi i anime w ciągu ostatniej dekady. Spotkanie odbędzie się 6 marca, godzina 18.00 w Bibliotece "Przy Zawiszy" przy Alejach Jerozolimskich 121/123.Równoległe światy pełne magii, rycerze, czarodzieje, potwory - typowe dla europejskiego fantasy, jednak dlaczego stały się tak wszechobecne w pop kulturze japońskiej? Japonistyczne Koło Naukowe “Maru” zaprasza na wykład na temat isekai - gatunku, który zdominował rynek mangi i anime w ciągu ostatniej dekady. Czym się charakteryzuje, jak się ma do typowego fantasy i w końcu - skąd go tyle? Temat z pewnością interesujący dla wszystkich fanów mangi i anime. Po wykładzie gorąco zachęcamy do pytań i dyskusji.

 

logo bpo przystanek ksiazka13 marca (piątek) 2020 r., godz. 17.30
Biblioteka "Przystanek Książka"
Grójecka 42

Psychologia w praktyce. Bezpłatne spotkania z psychologami praktykami. Zapraszamy na kolejny, cieszący się niesłabnącą popularnością, cykl spotkań "Psychologia w praktyce". Tematy wiosennej edycji 2020 zostały przygotowane na podstawie wyników ankiety udostępnionej naszym czytelnikom.
Spotkania prowadzone są przez psychologów praktyków, przedstawicielki różnych zawodów wykorzystujących wiedzę psychologiczną we własnej pracy zawodowej.
Wstęp wolny.

logo bpo przy zawiszy24 marca (wtorek) 2020 r., godz. 18.00
Biblioteka "Przy Zawiszy"
Aleje Jerozolimskie 121/123

Flaga Turcji. Wykład będzie przedstawieniem sylwetek wybranych najsłynniejszych kobiet w historii Turcji. Od sułtanek, przez córki, żony i matki, do kobiet aktywnie działających w tureckiej polityce. Poprzez opowiedzenie historii tureckich kobiet, prelegentka (na co dzień studentka turkologii na Uniwersytecie Warszawskim) postara się przybliżyć słuchaczom historię Turcji i przemiany społeczne w niej zachodzące. Patronat nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Polonii w Stambule oraz wydawana przez nie gazeta Polonii tureckiej Lehistan Sokağı, w której można przeczytać artykuły na temat słynnych kobiet w historii Turcji autorstwa prelegentki spotkania, Katarzyny Sawicz.

 

logo bpo przystanek ksiazka27.01-2020 - 28.03.2020
Biblioteka "Przystanek Książka"
Grójecka 42

Malarstwo prezentujące widoki na panoramę miasta. Zpraszamy do obejrzenia prac malarki, Małgorzaty Burcickiej-Kozieł. "Światła miasta" ukazują wielobarwną metropolię i architekturę miasta.
Wystawę można zwiedzić w dni powszednie w godzinach otwarcia Biblioteki, a w soboty od 10.00 do 15.00.

I agree with the Regulamin


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotek? Publiczn? w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzib? w Warszawie 02-094, Grójecka 77 w celu przesy?ania informacji dotycz?cych dzia?alno?ci Biblioteki na mój adres e-mail podany powy?ej w formularzu kontaktowym. Zapozna?em/zapozna?am si? regulaminem i zawartymi w nim informacjami dotycz?cymi przetwarzania danych osobowych. Jestem ?wiadom/?wiadoma, i? moja zgoda mo?e by? odwo?ana w ka?dym czasie, co skutkowa? b?dzie usuni?ciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej us?ugi ?Newsletter?.


Regulamin korzystania z us?ugi "Newsletter"

§ 1
Niniejszy regulamin us?ugi Newsletter, zwanym dalej ?Regulaminem?, okre?la zasady ?wiadczenia tej us?ugi przez Bibliotek? Publiczn? w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzib? pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, zwan? dalej ?Bibliotek??.

§ 2
Us?uga Newsletter polega na przesy?aniu przez Bibliotek? na podany przez u?ytkownika tej us?ugi adres e-mail wiadomo?ci mailowych zawieraj?cych informacje dotycz?ce dzia?alno?ci Biblioteki, organizowanych wydarze?, konkursów, zmian w godzinach pracy placówek bibliotecznych.

§ 3
Us?uga Newsletter jest bezp?atna.

§ 4
1. Korzysta? z us?ugi Newsletter mo?e ka?da osoba, która na stronie www.bpochota.waw.pl w cz??ci dotycz?cej Newslettera zapozna si? z Regulaminem, wyrazi zgod? na przetwarzanie podanych danych osobowych, poda swój adres e-mail i kliknie przycisk ?Zamawiam?.
2. Adres mailowy musi nale?e? lub by? w dyspozycji osoby dokonuj?cej rejestracji. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie nale?? do osób dokonuj?cych rejestracji.
3. Na podany adres e-mail u?ytkownik otrzyma wiadomo?? mailow? w celu weryfikacji u?ytkownika z pro?b? o potwierdzenie subskrypcji newslettera. Brak potwierdzenia subskrypcji skutkuje niemo?no?ci? realizowania us?ugi Newsletter.

§ 5
1. U?ytkownik ma prawo w dowolnym momencie zako?czy? korzystanie z us?ugi Newsletter.
2. Aby zako?czy? korzystanie z us?ugi Newsletter u?ytkownik przesy?a na adres mailowy informacj? o ch?ci zako?czenia subskrypcji.

§ 6
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzib? pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo?liwy jest poprzez adres mailowy:
3. Dane osobowe u?ytkownika przetwarzane b?d? w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe u?ytkownika przechowywane do momentu ??dania usuni?cia z subskrypcji.
5. U?ytkownik posiada prawo do ??dania od administratora dost?pu do tre?ci swoich danych i ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem
6. U?ytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemo?no?ci? subskrypcji newslettera.

§ 7
1. Niniejszy regulamin dost?pny jest na stronie www.bpochota.waw.pl
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

  

logo bpo skarzynskiego11 października (czwartek) 2018 r., godz. 17.00
Biblioteka "Skarżyńskiego"
Skarżyńskiego 5

20181011 bd68 mirabelkaZapraszamy na warsztaty pt. „Mirabelka – kiełkująca historia”, poświęcone książce Cezarego Harasimowicza pt. „Mirabelka”.

„Mirabelka – to pełna nadziei, wiary i miłości historia kilku pokoleń mieszkańców warszawskich Nalewek opowiedziana z perspektywy drzewa, które naprawdę tam rosło.”

Zajęcia odbędą się w ramach ogólnopolskiej akcji dla bibliotek pt. „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” organizowanej przez Barbarę Marię Morawiec, autorkę i redaktor naczelną serwisu Lustro Biblioteki (www.lustrobiblioteki.pl). Współorganizatorem akcji jest Wydawnictwo Zielona Sowa. Akcja odbywa się w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.