Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
obowiązujący od 1 lutego 2020 roku

 

ikona print pdf ikona pdfRegulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 3 - Upoważnienie pracownika

ikona print pdf ikona pdfZałacznik Nr 4 - Średnia cena książki

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o rezygnacji

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 6 - Opłaty

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 7 - Aneks do umowy dla pełnoletnich

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 8 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 9 - Umowa dla instytucji

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 10 - Aneks do umowy dla instytucji

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 11- Oświadczenie (Czytnik)

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 12 - Oświadczenie (Czytak)

ikona print pdf ikona pdfZałącznik Nr 13 - Ochrona danych osobowych


                                                                                                                              

                                                                                                      GENERAL RULES AND REGULATIONS


ikona print pdfikona pdf General Rules and Regulations

ikona print pdfikona pdfAppendix № 1

ikona print pdfikona pdfAppendix № 2

ikona print pdfikona pdfAppendix № 3

ikona print pdfikona pdfAppendix № 4

ikona print pdfikona pdfAppendix № 5

ikona print pdfikona pdfAppendix № 6

ikona print pdfikona pdfAppendix № 7

ikona print pdfikona pdfAppendix № 8

ikona print pdfikona pdfAppendix № 9

ikona print pdfikona pdfAppendix № 10

ikona print pdfikona pdfAppendix № 11

ikona print pdfikona pdfAppendix № 12

ikona print pdfikona pdfAppendix № 13 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ В РАЙОНЕ ОХОТА ГОРОДА ВАРШАВЫ

ikona print pdfikona pdfПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

ikona print pdfikona pdfПриложение № 1

ikona print pdfikona pdfПриложение № 2

ikona print pdfikona pdfПриложение № 3

ikona print pdfikona pdfПриложение № 4

ikona print pdfikona pdfПриложение № 5

ikona print pdfikona pdfПриложение № 6

ikona print pdfikona pdfПриложение № 7

ikona print pdfikona pdfПриложение № 8

ikona print pdfikona pdfПриложение № 9

ikona print pdfikona pdfПриложение № 10

ikona print pdfikona pdfПриложение № 11

ikona print pdfikona pdfПриложение № 12

ikona print pdfikona pdfПриложение № 13