wymyslilam cieMariola Pryzwan
Wymyśliłam Cię: Irena Jarocka we wspomnieniach
Warszawa, Wydawnictwo Marginesy, 2016

Irena Jarocka była jedną z największych gwiazd polskiej piosenki, królową polskiej estrady w latach 70. Jako bardzo kulturalna, utalentowana o ciepłej barwie altu artystka zyskała sobie sympatię nie tylko publiczności ale i koleżanek, i kolegów z branży. Mariola Pryzwan dotarła do dużej liczby osób, które w prezentowanej książce wspominają Irenę Jarocką. Są wśród nich bracia, obaj mężowie czyli Marian Zacharewicz i Michał Sobolewski, córka – Monika, a także znajomi, sąsiedzi i przyjaciele. Wśród osób estrady w książce znajdują się wspomnienia m. in.: Wojciecha Gąssowskiego, Danuty Błażejczyk, Jerzego Gruzy, Grażyny Hase, Grzegorza Markowskiego, Lidii Stanisławskiej.

francja elegancjaPiotr Szaradowski
Francja elegancja: z historii haute couture
Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie; Publicat, 2016

Haute couture jest wyłącznie francuskim zjawiskiem (termin jest zastrzeżony prawnie od 1945 r.) i oznacza wyrafinowane, wykwintne, a dosłownie „wysokie krawiectwo”. Wtedy, jak pisze autor książki, powstała Izba Mody Haute Couture, a o przynależności do niej i co za tym idzie o możliwości nadania tego tytułu domowi mody decyduje każdorazowo francuskie Ministerstwo Przemysłu.

w cieniu koronkowej parasolkiJoanna Dobkowska, Joanna Wasilewska
W cieniu koronkowej parasolki: o modzie i obyczajach w XIX wieku
Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2016

Autorki piszą, że wiek XIX chronologicznie nie pokrywa się z rzeczywistą ewolucją ubiorów i zwyczajów epoki. Tak więc opowieść o modzie i obyczajach XIX-wiecznych rozpoczyna się od lat poprzedzających nadciągającą Wielką Rewolucję Francuską. Koniec tej epoki w modzie to inny szokujący przełom w życiu ludzkim - I wojna światowa.

wokol tryptykured. Alfred Marek Wierzbicki
Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II
Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003

Książka "Wokół Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II"  jest komentarzem wielu znanych osób do dzieła Papieża-Polaka. Zostały w niej zawarte przemyślenia: kard. Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI a także historyka filozofii - Giovanniego Reale, rektora KUL-u, ks. Andrzeja Szostka, oraz ucznia i kontynuatora w Katedrze Etyki a zarazem przyjaciela Jana Pawła II, ks. prof. Tadeusza Stycznia. Znajdziemy tu wypowiedzi Danuty Michałowskiej, aktorki i koleżanki Karola Wojtyły z okresu Teatru Rapsodycznego a także Marka Skwarnickiego, krakowskiego publicysty, tłumacza i wypowiedź historyka filozofii i znakomitego poety, ks. prof. Jana Sochonia a także refleksja Bożeny Fabiani, znakomitej popularyzatorki historii, również starożytnej.

warszawa slonimskiegoTomasz Lerski
Warszawa Antoniego Słonimskiego: portret miasta w zwierciadle literatury
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2016

Czy naprawdę Warszawę i postać Antoniego Słonimskiego można traktować jako dwie połówki tego samego jabłka? Przed Słonimskim o Warszawie pisali na przykład Wiktor Gomulicki czy Or-Ot ale to właśnie Słonimski w swojej poezji uwiecznił Warszawę w jej dniach największej chwały i dramatu. Świadczą o tym np. wiersz "Alarm dla miasta Warszawy", napisany w końcu września 1939 r. już w Paryżu, czy powojenny wiersz "Kolumna Zygmunta".