Logo Biblioteki Przy BaleyaKażdy trzeci wtorek miesiąca, godz. 17.30
Biblioteka "Przy Baleya"
ul. Baleya 9

" "
Zapisy przyjmujemy mailowo telefonicznie 22 823 51 37, 22 823 53 38 lub osobiście w bibliotece. Spotkania kierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat. Celem zajęć jest rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, dzięki czemu kształtuje ono swoją osobowość. Twórcze działanie to rozbudzanie wyobraźni plastycznej. Założeniem warsztatów jest rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności manualnych ich uczestników. Dzieci podczas procesu twórczego rozwijają własną wyobraźnię, pomysłowość, stają się bardziej samodzielne. Na zajęcia obowiązują zapisy.