Już od wielu lat w naszych placówkach możemy spotkać osoby, które pracują bezinteresownie na rzecz czytelników. Nigdy nie nazywaliśmy ich wolontariuszami, były to po prostu osoby zaprzyjaźnione z bibliotekami. Pracownicy, którzy przeszli na emeryturę, dla których dalszy kontakt z czytelnikiem był tak potrzebny jak tlen do życia. Osoby wywodzące się z grupy czytelników - mające nieodpartą chęć poprowadzenia bezpłatnych spotkań (przedstawiają swoje zainteresowania, opowiadają o egzotycznych wyprawach, dzielą się swoją wiedzą zawodową).
Jednakże na tym nie poprzestajemy.
Pierwszy wolontariusz pojawił się w Wypożyczalni Książek Naukowych pod koniec 2008 roku, natomiast zalążek koła wolontariatu kilka miesięcy później, w pierwszej połowie 2009 roku.

Regulamin wolontariatu w Bibliotece
Porozumienie wolontariackie