20170717 pic warszawska galeria ekslibrisuWarszawska Galeria Ekslibrisu istnieje przy Wypożyczalni nr 75 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota od 1992 roku. Rozpoczynała swoją działalność pod szyldem „Mała Galeria Ekslibrisu” i jest do dzisiaj jedyną galerią znaków książkowych w Warszawie. Jest znaczącym ośrodkiem sztuki ekslibrisowej w kraju i na świecie. Poprzez międzynarodowe konkursy, biennale i przeglądy twórczości galeria jest znana grafikom z całego świata, którzy zabiegają o wystawy indywidualne w Warszawie. Ożywiona korespondencja z artystami i ośrodkami upowszechniania ekslibrisu oraz liczne wizyty grafików polskich i zagranicznych w galerii świadczą o jej prestiżu w środowisku artystycznym i bibliofilskim.
Polub nasz fanpejdż :)Galeria organizuje rocznie od 6 do 8 wystaw tematycznych lub autorskich połączonych ze spotkaniami z artystami i kolekcjonerami. Do każdej wystawy opracowywany jest folder lub katalog. Galeria wydawała również jedyny w Polsce periodyk „Ex Bibliotheca”- magazyn dla grafików i kolekcjonerów ekslibrisu, który cieszył się wielkim uznaniem nawet poza granicami Polski (wydawnictwo zawieszone).
Zakres działalności galerii nie ogranicza się wyłącznie do organizowania wystaw i wydawania katalogów do ekspozycji. Prowadzi ona również szeroko zakrojoną edukację bibliofilską dla dzieci i młodzieży w formie lekcji bibliotecznych, pokazów i warsztatów.
Wokół WGE zgromadziło się stałe grono miłośników ekslibrisu składające się z grafików, kolekcjonerów, naukowców, dziennikarzy i bibliotekarzy.
Chętnie podejmiemy współpracę przy organizacji wystawy ekslibrisu, małej formy graficznej czy grafiki użytkowej.

Galeria Zdjęć WGE


Exlibris Warsaw Gallery (Gallery of books acquisition stamps) located in the Public Library Branch No 75, Ochota in Warsaw has been ran by the library from 1992. It had began it's activity under the name 'Small Gallery Exlibris' and is presently the only gallery of library stamps in Warsaw. The gallery is an important centre of exlibris art in the country and in the world. The gallery participated in international exhibitions, competitions and presentations and became well known among graphic designers from all over the world to such an degree that many regard it as a favourite venue for displaying their work. Extensive information exchange with artists and centres promoting exlibris as well as the fact that Polish and international graphic designers often frequent the gallery is a testimony of it's popularity in artistic and bibliophile circles.
The gallery puts together 6 - 8 theme or author exhibitions, publishes especially designed folder or catalogue for those exhibitions and hosts meetings with artists and collectors. Warsaw Gallery Exlibris had published in the past the only in Poland magazine for graphic designers and collectors of exsilibris , periodical 'Ex Bibliotheca', which was highly valued at home and aboard.
The gallery does not limit it's activities to exhibitions and publishing catalogues. It runs wide array of lessons, shows and workshops on bibliography for children and young people.
Warsaw Gallery Exlibris has attracted dedicated and committed enthusiasts of exsilibris such as graphic designers, collectors, scientists, journalists and librarians.