W 2023 r. Biblioteka nie realizuje zakupu czasopism.