zagrabiony odzyskanyNassim Nicholas Taleb
Czarny łabędź. Jak nieprzewidywane zdarzenia rządzą naszym życiem
Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020

Czarnym Łabędziem nazwano zdarzenia, których nie sposób przewidzieć a także nie można przewidzieć ich znacznych skutków dla otaczającej rzeczywistości. Weźmy np. atak terrorystyczny z 11 września 2001 na World Trade Center. Gdyby faktycznie brano pod uwagę taką możliwość, między wieżami WTC krążyłyby myśliwce, kabiny pilotów miałyby zamknięte kuloodporne drzwi i atak po prostu by nie nastąpił. Innym przykładem było pojawienie się tsunami w 2004 r. na Oceanie Indyjskim. Gdybyśmy się tego spodziewali, jak pisze autor książki, nie wyrządziłoby tylu szkód, bo obszary na których wystąpiło, byłyby rzadziej zaludnione itd. Czy wyciągamy wnioski z takich wydarzeń? Czy rozumiemy, że czegoś nie rozumiemy? Problemem jest struktura naszego umysłu. Przyswajamy bowiem fakty a nie reguły.1 Jak dalej pisze Nasim Taleb, że to co normalne ma niewielkie znaczenie. Czy rzeczywiście można zgodzić się z taką tezą? 2

Autor snuje opowieści o historii Libanu, w którym wzrastał i o gwałtownym zwrocie w tejże historii, którą nazwał właśnie Czarnym Łabędziem. Napisał o tym jak w Libanie, który można było uznać za raj na ziemi, powstało piekło wojny. Czy można zgodzić się z uwagami, że historia nie pełza, ale działa skokowo, a nawet biegnie wstecz? 3 W książce możemy napotkać na takie złote myśli: trzymajmy się z dala od toksycznych informacji, a więc można zaoszczędzić czas i zdrowie, nie czytając gazet. Tym sposobem zaoszczędzimy sporo czasu w perspektywie rocznej, by przeczytać wartościowe książki, z których lektury pożytek ostatecznie będzie znacznie większy.4

Lektura tej książki może być inspiracją do przewartościowania utartych schematów myślenia i postępowania, wobec tego serdecznie do niej zapraszam.
KM


1. Por. N.N. Taleb, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem,Poznań 2020, s. 22
2.Tamże, s. 27
3.Tamże, s. 51
4.Tamże, s. 59