M. J. Trow
Kanut Wielki. Wnuk Mieszka
Warszawa, Wydawnictwo Lira, 2020.


Kanut Wielki inaczej Knut Wielki, syn Swena Widłobrodego i wnuk Mieszka I, jeden z najpotężniejszych władców w Europie początków XI w. Znany był jako twórca tzw. Imperium Morza Północnego, nad którym panował jako król Anglii, Danii i Norwegii. Władzę zdobył po dwóch latach krwawej walki z innymi pretendentami do tronu i został pierwszym w dziejach wikingiem - duńskim królem Anglii. Kim był ów człowiek, z początku arogancki, udzielny władca, później gorliwy chrześcijanin, którego życie i przesłanie są dziś niezbyt zrozumiałe, możemy dowiedzieć się właśnie z książki Meiriona Jamesa Trowa.1

Ciekawostką jest fakt, że Anglik, autor książki, rozważa związki króla Kanuta z polską dynastią Piastów. Jego matką mogła być Świętosława/Grunhilda, córka Mieszka I.2

Autor książki to nauczyciel i popularyzator historii, członek brytyjskiego Stowarzyszenia Twórców Literatury, autor powieści oraz prac historycznych poświęconych różnym postaciom począwszy od Kleopatry aż po czasy współczesne.

W książce możemy znaleźć bogactwo informacji o często bardzo surowych czy brutalnych zwyczajach wikingów, o stosunkach społecznych np. o roli i znaczeniu kobiet w ówczesnym społeczeństwie, o zwyczajach dotyczących kuchni. Autor niezwykle ciekawe pokazał w jaki sposób stare zwyczaje ustępowały nowym – chrześcijańskim i jak stosowano prawo.

Zachęcam do przeczytania proponowanej lektury.

KM


1 Por. M. J. Trow, Kanut Wielki. Wnuk Mieszka: najpotężniejszy wiking w dziejach Europy, król Anglii i Norwegii, potomek Piastów, Warszawa 2020, s. 12
2 Tamże, s. 84