o dzieciachZrozumieć nieśmiałość: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
Trudności w czytaniu i pisaniu: rozważania teoretyczne i praktyczne
Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą
Jak kochać dziecko: dziecko w rodzinie

Nieśmiałość to powszechny a zarazem bardzo poważny problem, który w znacznym stopniu zaburza kontakty dziecka z jego rówieśnikami a zbagatelizowany - w konsekwencji prowadzi do całkowitej jego alienacji, często niezrozumiałej a i zdarza się nieakceptowanej przez otoczenie. Rodzi to z kolei wiele przykrych następstw – brak samoakceptacji, niezadowolenie z życia, samotność, depresję...

Małgorzata Zabłocka w swojej książce Zrozumieć nieśmiałość: aspekty diagnostyczne i terapeutyczne temat potraktowała kompleksowo.
W sposób przystępny przybliża istotę nieśmiałości, poprzez charakterystykę zachowań właściwych dla poszczególnych etapów rozwoju dziecka, ułatwia jej zdiagnozowanie, wreszcie - co niezwykle ważne – prezentuje wiele cennych wskazówek, jak skutecznie przezwyciężać dziecięcy brak pewności siebie.

Nie mniej istotną kwestię porusza publikacja autorstwa Izabeli Pietras Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne.
Zarówno dysleksja, dysgrafia czy dysortografia to zaburzenia, które dotykają sporego odsetka dzieci, jednak dla wielu rodziców to temat mało znany. Rozumiany. Dobitnym tego przykładem może być chociażby fakt częstego mylenia podstawowych pojęć.
Na szczęście nauka dysponuje już sporą wiedzą na temat dysfunkcji związanych z czytaniem i pisaniem, dziś z pełnym przekonaniem lansuje się już pogląd, iż uwarunkowane są one rozwojem i sprawnością językową a nie deficytem percepcyjnym dziecka.
Książka wychodzi naprzeciw ogólnym oczekiwaniom - obejmuje bowiem szerokie spektrum zagadnień – począwszy od dogłębnej charakterystyki zjawiska, poprzez diagnostykę, a na propozycjach dotyczących pracy z osobami z tą dysfunkcją skończywszy.

Z kolei Alicja Ungeheuer-Goląb w swojej książce – Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą stara się uzmysłowić rodzicom, jak istotną rolę w życiu dziecka odgrywa literatura – kształtuje bowiem osobowość młodego człowieka, przyszłe jego postawy, rozwija wrażliwość, wyobraźnię czy wreszcie zamiłowanie do słowa pisanego.
W przypadku małego dziecka jak się okazuje - istotny jest nie tylko dobór właściwej literatury, oczywiście okraszonej dużą ilością obrazków, ale również sposób i forma przekazu słownego – intonacja, barwa i siła głosu, mimika, ruch.
Dopiero wszystkie te elementy pozwalają małemu odbiorcy w pełni rozumieć, przeżywać i wynosić wartości, jakie niosą ze sobą dziecięcy świat bajek, baśni i legend.
W tym konkretnym przypadku autorka koncentruje uwagę na potrzebach dzieci w wieku od 0 do 4 lat.

Przede wszystkim jednak pamiętajmy o dużej dawce witaminy M - miłości, którą można a nawet należy dawkować bez ograniczeń.
Wiele nieocenionych porad, jak kochać mądrze i zapewnić naszej latorośli szczęśliwe dzieciństwo znajdziemy w książce niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie pedagogiki – Janusza Korczaka Jak kochać dziecko.

BS


1. Małgorzata Zabłocka, Zrozumieć nieśmiałość – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
Sygn. M.31900
2. Izabela Pietras, Trudności w czytaniu i pisaniu – rozważania teoretyczne i praktyczne
Sygn. M.31748
3. Alicja Ungeheuer-Goląb, Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą
Sygn. B.31148
4. Janusz Korczak, Jak kochać dziecko: dziecko w rodzinie
Sygn. M.31882