media w analogowym i cyfrowym swiecieMedia w analogowym i cyfrowym świecie: wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej
Andrzej Adamski
Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.

Książka zawiera nieco historii rozwoju nowych form komunikowania a także porządkuje wiedzę o nowych mediach. Jak podkreśla autor, materialnie Internet to właściwie „sieć sieci”. To w warstwie semantycznej ujawniają się w pełni komunikacyjne możliwości sieci teleinformatycznej, tworząc nową społeczną jakość. Sieć jest kanałem dwukierunkowym, który pozwala odbiorcom nie tylko na kontakt z twórcami programu w czasie rzeczywistym, ale także na to, by odbiorca w ułamku sekundy zamienił się w nadawcę1.

Nowe media tworzą konglomerat – mamy w nich do czynienia z platformami komunikacyjnymi (blogi, fora dyskusyjne, wirtualne wspólnoty, portale społecznościowe, strony informujące o zdarzeniach i imprezach). Pojawiły się nowe możliwości wymiany multimedialnej. Zróżnicowanie serwisów społecznościowych jest duże. Niektóre mają za zadanie łączyć grupy społeczne i w nich kwestią zasadniczą jest liczba kontaktów a nie siła relacji jednostki np. Facebook. Są serwisy zorientowane na zawartość np. YouTube a także serwisy mające na celu poszukiwanie konkretnych osób np. People Search.

Prasa cyfrowa to określenie, które odnosi się do internetowych wydań gazet czy to w formie dynamicznego serwisu WWW, czy to w formie e-wydań, będących elektroniczną wersją wydania drukowanego, dostępnego online za pośrednictwem komputera lub czytnika. Na razie ogromna większość czytników, opartych na technologii e-papieru jest czarno-biała. Dla fazy e-czytników rewolucją było pojawienie się w 2007 r. firmy Amazon, umożliwiającą bezprzewodową możliwość połączenia się z e-księgarnią Amazona, oferującą setki tysięcy e-booków2.

Pozytywnym efektem wprowadzenia e-czytników jest wzrost czytelnictwa książek. Do minusów należy zaliczyć zjawiska: podatność na awarie, konieczność ładowania, a psychologowie dołączają do tego ostrzeżenie, że czytanie na ekranie komputera, tabletu czy też e-czytnika wpływa na sieć połączeń neuronowych w naszym mózgu, pozbawiając nas umiejętności głębszej refleksji. Powodem jest nadmiar bodźców, z którymi mózg musi sobie poradzić podczas korzystania z elektronicznych nośników tekstu...

Książka jest skierowana przede wszystkim do osób nie orientujących się w zawiłościach współczesnego sposobu komunikowania społecznego, ale coś interesującego znajdą w niej również czytelnicy bardziej obeznani z nowymi technologiami w tym zakresie.
KM

1 Por. A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012, s. 89
2 Tamże, s. 237