historia ziemi swietej w obrazachPeter Walker
Historia Ziemi Świętej w obrazach
Kielce, Wydawnictwo Jedność, 2015

Przedstawiam Państwu propozycję spędzenia czasu na oglądaniu i czytaniu książki, która jest pięknym albumem, pełnym licznych fotografii Ziemi Świętej, wśród których znajdują się prawdziwe perełki – oryginalne ujęcia z XIX i XX wieku, pochodzące ze zbiorów École Biblique w Jerozolimie.

Jak pisze autor, Peter Walker, każda dobra opowieść, także i ta osnuta jest na kanwie losów jednostki i jej rodziny – w wypadku Starego Testamentu: Abrahama i jego żony, Sary, pozostałych patriarchów, sędziów, królów i proroków. Pewne niejasności w rekonstruowaniu wczesnej historii Ziemi Świętej są nieuniknione z powodu odległości w czasie. Przyczyną opuszczenia Ziemi Świętej i poszukiwania schronienia w Egipcie przez rodzinę Jakuba-Izraela była klęska głodu. Przyczyną późniejszej ucieczki Izraelitów z Egiptu był wyzysk Hebrajczyków przez Egipcjan. Wyjście takiej masy ludu byłoby bardzo problematyczne gdyby nie nadnaturalna interwencja...

Peter Walker przypomniał np. „cud” wycofania się Asyryjczyków z oblegania Jerozolimy, chociaż zdobycz króla Sennacheryba była, według wszelkich rachub, pewna. Butną postawę Asyryjczyków „ostudziła” wypowiedź proroka Izajasza i następujący po niej przebieg wypadków. Inną zaskakującą interwencją było pozwolenie, udzielone przez Cyrusa, króla perskiego, wygnańcom izraelskim, mimo trwającej niewoli, na powrót do Ziemi Świętej oraz na podniesienie z gruzów Świątyni.

Autor zestawił relacje Biblii z faktami historycznymi i w przekonywający sposób pokazał sensowność oraz wartość wiary w Boga w życiu poszczególnych ludzi, jak i całych narodów. Peter Walker ukazał historię rodzącego się chrześcijaństwa i pojawiającego się po siedmiu stuleciach islamu. W czasie trudnych lat okupacji rzymskiej w Izraelu miała miejsce jeszcze jedna najbardziej nadzwyczajna interwencja... pojawił się Mistrz z Galilei – Jezus z Nazaretu, który chociaż finalnie został zdradzony przez swoich współrodaków i ukrzyżowany przez Rzymian, na zawsze zmienił bieg historii świata. Powstała później wspólnota chrześcijańska dała świadectwo swoim życiem o Zmartwychwstaniu. Cesarz rzymski, Konstantyn Wielki, pod wpływem jeszcze jednej nadnaturalnej interwencji, zmienił status chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim z religii prześladowanej na religię państwową.

Autor podjął trudny temat napięć po uzyskaniu przez muzułmanów znaczącej pozycji w rejonie Jerozolimy. Próbował odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało rozpoczęcie wypraw krzyżowych. Historia Ziemi Świętej w książce została doprowadzona aż do współczesności. Tekst książki jest bardzo przystępnie napisany co jest przecież ważne dla czytelnika.

Zapraszam do satysfakcjonującej lektury.
KM