podroze pisarzyFranciszek Ziejka
Podróże pisarzy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz i inni
Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.

Pisarze podróżnicy z zasady dość dobrze przygotowywali się do planowanych przez siebie wypraw. Tak było, jak pisze autor książki, Franciszek Ziejka, w przypadku Juliusza Słowackiego, który w latach 1836-37 odbył podróż do Ziemi Świętej. Niekiedy były też podróże w sercu do ... własnej Ojczyzny znajdującej się aktualnie w niewoli. Tak też można odczytywać intencję Juliusza Słowackiego udania się do Grobu Pańskiego w Jerozolimie, by modlić się w intencji „Kuzynki”, jak w liście do matki Słowacki określał Polskę pod zaborami.

W wielu przypadkach podróżnik układał mniej lub bardziej szczegółowy plan swojej wyprawy, ale plany zawodziły, a wojażera czekały niespodzianki. Niejeden raz wyprawa podróżnika do nieznanego wcześniej miasta stawała się zalążkiem wielokrotnych jego powrotów. Tak było w przypadku Henryka Sienkiewicza, pochodzącego z Podlasia, i jego podróży do Krakowa czy też Paryża.

Niekiedy wizyta w danym mieście zmieniała zasadniczo bieg życia danego artysty np. w przypadku Stefana Żeromskiego, którego nieplanowana wizyta w Krakowie, w celach leczniczych, stała się niezwykle ważnym przeżyciem, rzutującym na rozwój pisarstwa.

W książce jest również mowa o silnych związkach pisarzy z danymi miejscami i ludźmi. Józef Ignacy Kraszewski z Drezna często podróżował do szwajcarskiego Raperswilu, gdzie Władysław Plater stworzył, przy wsparciu wielu polskich uchodźców politycznych, pierwsze muzeum polskie na uchodźstwie: Muzeum Narodowe Polskie.1

Autor książki zamieścił również wspomnienie związane z historią własnej „małej ojczyzny”. Chodzi o przybycie do Radłowa, miejscowości rodzinnej Franciszka Ziejki, króla Władysława Jagiełły wraz z królową, Anną Cylejską i jej licznym dworem. Król zatrzymał się wówczas w siedzibie biskupów krakowskich.

Wszystkie przypadki podróżnicze a także wszystkie osoby przedstawione na kartach proponowanej książki polecam uwadze Czytelników, zachęcając do uczestnictwa w tej bardzo przyjemnej gawędzie.
KM

1. Por. F. Ziejka, Podróże pisarzy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz i inni, Kraków 2019, s. 9