Płatności on line już dostępne. Czytelnicy mogą już regulować należności względem Biblioteki za pomocą płatności on-line za pośrednictwem PayU. Wystarczy zalogować się w Wirtualnym Koncie Czytelnika i w zakładce "Twój profil" kliknąć "PayU zapłać online", a następnie postępować według wskazówek.

Poniżej przedstawiamy krótką instukcję:

1. Zaloguj się na swoim Wirtualnym Koncie Czytelnika
Link do okna logowania

Okna logowania do Wirtualnego Konta Czytelnika.

2. W zakładce "Twój profil", na samym dole, kliknij przycisk "PayU zapłać online".
Okno przeglądarki z kontem czytelnika. Zaznaczona nazwa zakładki twój profil i przycisk PayU płatność online.
3. Możesz sama/sam lub automatycznie uzupełnić pola z danymi. Następnie wybierz zbiory biblioteczne, za które chcesz dokonać opłaty. Kliknij przycisk "PayU zapłać online".
Okno przeglądarki z widokiem na konto czytelnika.
4. Następnie wybierz formę płatności i postępuj według dalszych wskazówek.
Okno PayU z wyborem metody płatności.