Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację można skierować na adres mailowy lub .

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Jak złożyć wniosek:


Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:
1. Pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
lub
3. Osobiście pod adresem: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie.
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności
Strona PFRON - jak korzystać z prawa do dostępności i wzrosy pism 


Wniosek powinien zawierać:

- dane kontaktowe wnioskodawcy,
- wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
- wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
- wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Realizacja wniosku powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Biblioteka niezwłocznie poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Biblioteka niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Odwołanie:

Jeżeli Biblioteka, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.


I OCHOCKIE DNI PRZECIW DEPRESJI  23 – 28.02.2023 r.Od 23 do 28 lutego w naszej dzielnicy będziemy obchodzić "I Ochockie Dni Przeciw Depresji". Burmistrz Dorota Stegienka oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na wydarzenia zorganizowane z tej okazji.

Włączyliśmy usługę powiadomień SMS o możliwości odebrania rezerwacji. Czytelnicy, którzy już są zapisani do Biblioteki, mogą samodzielnie włączyć powiadomienia SMS za pomocą Wirtualnego Konta Czytelnika lub podczas wizyty w bibliotece zgłosić chęć korzystania bibliotekarzowi. Osoby, które będą się dopiero zapisywać do Biblioteki i podadzą numer telefonu nie będą musiały robić nic dodatkowego.

1. Aby samodzielnie włączyć usługę powiadomień zaloguj się na Wirtualne Konto Czytelnika - WKC. Za pośrednictwem strony Biblioteki bpochota.waw.pl przejdź do Katalogu.

Widok na stronę Biblioteki. Strzałkami oznaczony przycisk Katalog.

2. Po przejściu na stronę Katalogu wybierz przycisk "Konto", aby się zalogować.


Widok na stronę katalogu Biblioteki. Zaznaczony przycisk "Konto".
3. Zaloguj się na swoje konto.

Zrzut ekanu z widokiem na pole logowania do katalogu bibliotecznego.

4. Wybierz ikonę "Edycji danych".

Zrzut ekranu z widokiem na panel czytelnika po zalogowaniu się na konto.

5. Kliknij w pole z plusem "Dodaj kolejny adres"


 Zrzut ekranu z widokiem na panel, w którym czytelnik może edytować swoje dane.

6. Z rozwijalnej listy wybierz "numer do powiadomień SMS". W pole niżej wpisz swój numer telefonu. Kliknij "'Zapisz".

Zrzut ekranu z konta czytelnika, pokazujący jak dodać numer telefonu.

7. Otrzymasz kod w wiadomości SMS, aby potwierdzić numer do powiadomień. Wpisz go w pole "Kod potwierdzający". Następnie kliknij "Zapisz". To wszystko :)

Zrzut ekranu z konta czytelnika. Komunikat o smsie potwierdzającym powiadomienia SMS.
Informacje o Bibliotece

Informacje o Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w polskim języku migowym (PJM)


Tłumacz Polskiego Języka Migowego online

Jak korzystać z usługi?


Ikona PJM. ""
Biblioteka "Przy Zawiszy", Aleje Jerozolimskie 121/123

Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""
Wypożyczalnia i Czytelnia Książek Naukowych, Grójecka 77
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Przystanek Książka", Grójecka 42
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00Ikona PJM. logo bpo przy narutowiczaBiblioteka "Przy Narutowicza", Grójecka 35
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. "" Biblioteka "Baśniowa", Grójecka 48

Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00
Ikona PJM. ""Biblioteka "Białobrzeska", Białobrzeska 21
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00
0
 


Ikona PJM. "" Biblioteka "Skarżyńskiego", Skarżyńskiego 5
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Piątka", Grójecka 109
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Pod Skrzydłami", Grójecka 109
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Przy Baleya", Baleya 9
Godziny:
-
poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00

 You can make your Joomla! website unavailable to visitors until selected date. To enable this option login to Administrator back-end.

1. Click the Extensions → Template Manager → JM-Template-Name → Basic Settings menu item

2. Find field Coming Soon and click Enable button.

3. Next set date in filed Coming Soon Date.

Click the Save button to implement the new settings.

Title and description you can change in Extensions → Module Manager. Find module Our site is coming soon on position coming-soon. You can also publish different type of module if you like.

Coming Soon page can be easily customised in file - /templates/jm-template-name/tpl/comingsoon.php