Włączyliśmy usługę powiadomień SMS o możliwości odebrania rezerwacji. Czytelnicy, którzy już są zapisani do Biblioteki, mogą samodzielnie włączyć powiadomienia SMS za pomocą Wirtualnego Konta Czytelnika lub podczas wizyty w bibliotece zgłosić chęć korzystania bibliotekarzowi. Osoby, które będą się dopiero zapisywać do Biblioteki i podadzą numer telefonu nie będą musiały robić nic dodatkowego.

1. Aby samodzielnie włączyć usługę powiadomień zaloguj się na Wirtualne Konto Czytelnika - WKC. Za pośrednictwem strony Biblioteki bpochota.waw.pl przejdź do Katalogu.

Widok na stronę Biblioteki. Strzałkami oznaczony przycisk Katalog.

2. Po przejściu na stronę Katalogu wybierz przycisk "Konto", aby się zalogować.


Widok na stronę katalogu Biblioteki. Zaznaczony przycisk "Konto".
3. Zaloguj się na swoje konto.

Zrzut ekanu z widokiem na pole logowania do katalogu bibliotecznego.

4. Wybierz ikonę "Edycji danych".

Zrzut ekranu z widokiem na panel czytelnika po zalogowaniu się na konto.

5. Kliknij w pole z plusem "Dodaj kolejny adres"


 Zrzut ekranu z widokiem na panel, w którym czytelnik może edytować swoje dane.

6. Z rozwijalnej listy wybierz "numer do powiadomień SMS". W pole niżej wpisz swój numer telefonu. Kliknij "'Zapisz".

Zrzut ekranu z konta czytelnika, pokazujący jak dodać numer telefonu.

7. Otrzymasz kod w wiadomości SMS, aby potwierdzić numer do powiadomień. Wpisz go w pole "Kod potwierdzający". Następnie kliknij "Zapisz". To wszystko :)

Zrzut ekranu z konta czytelnika. Komunikat o smsie potwierdzającym powiadomienia SMS.