Okładka książki "Tirza" Arnona Grunberga.Spotkanie DKK 20 maja 2021
Na majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Czytenlnicy wybrali opowiadania Juliana Barnesa "Cytrynowy stolik". Opowiadania o przemijaniu, śmierci o tym co nieuchronne.Lidzie stojący na progu śmierci, dokonują rachunku całego swojego życia, często dochodzą do wniosku, że muszą je radykalnie zmienić.
Autor przedstawia bohaterów w momencie, kiedą są świadomi swojego starzenia. Jedni akceptują ten czas przemijania inni przyjmują go z ogromną rezygnacją. Wszystkie postacie wiedzą, że ich czas dobiega końca, ponieważ są świadomi śmierci i tym bardziej silniejsze stają się ich namiętności i tęsknoty. Często biorą życie w swoje ręce i postanawiają coś zmienić.

Majowe spotkanie odbyło się w pięknych okolicznościach przyrody z zachowaniem warunków sanitarnych na Polach Mokotowskich.