Spotkanie DKK 25 listopada 2013

Dyskusyjny Klub Książki "Przy Zawiszy" obchodził swoje drugie urodziny, rozmawialiśmy o metaforze w literaturze europejskiej, spotkanie poprowadził Dariusz Rusin.

Na chwilę przenieśliśmy się do domu rodzinnego J. CH. Andersena, by poznać historię rodzinną, która miała wpływ na twórczość autora. Analizie poddaliśmy baśń "Brzydkie kaczątko", porusząjącą problem odmienności. Treść pokazuje identyfikowanie się autora z typem wyrzutka szukającego swojego miejsca w społeczności oraz jego sympatię wobec takich osób.

Dyskusja odkryła wiele pytań dotyczących samorealizacji. Staraliśmy się skoncentrować uwagę, na punkcie mądrości płynących z wybranych książek. Podawaliśmy wiele przykładów z literatury wedyjskiej.

Były życzenia i prezenty oraz degustacja greckiej halvy.

Dariusz Rusin jest jednym z koordynatorów projektu literackiego - Pewnego razu... w Europie. Projekt istnieje dzięki grupie przyjaciół z całej Europy, jest z jednej strony nie wielki, a z drugiej ma daleki zasięg kulturalny i geograficzny, jego głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy, pomiędzy organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych.