Regulamin korzystania z Biblioteki obowiązujący od 10 czerwca 2022 roku

""Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 ""Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich    ""Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich        ""Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 3 - Umowa dla instytucji        ""Załącznik Nr 3 - Umowa dla instytucji - wersja interaktywna

 ""Załacznik Nr 4 - Wykaz opłat

 ""Załącznik Nr 5 - Upoważnienie

 ""Załącznik Nr 6 - Wirtualne Konto Czytelnika

 ""Załącznik Nr 7 - Rezygnacja     ""Załącznik Nr 7 - Rezygnacja - wersja interaktywna 

 ""Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie o śmieci Czytelnika     ""Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie o śmieci Czytelnika - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 9 -  Ochrona danych Osobowych

 ""Załącznik Nr 10 - Aneks do umowy     ""Załącznik Nr 10 - Aneks do umowy - wersja interaktywna  

 ""Załącznik Nr 11 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich    ""Załącznik Nr 11 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 12 - Aneks do umowy dla instytucji           

 ""Załącznik Nr 13 - Komputery i Internet

 ""Załącznik Nr 14 - Gry planszowe

 ""Załącznik Nr 15 - Odtwarzacze AUDIO i Czytniki

""Załącznik Nr 16 - Oświadczenie - odtowarzacz AUDIO i Czytnik

""Załącznik Nr 17 -  Książka na Telefon

""Załącznik Nr 18 - Usługi reprograficzne

""Załącznik Nr 19 - Wrzutnia

""Załącznik Nr 20 - Książkomat

""Załącznik Nr 21 - Średnia wartość zbiorów

""Załącznik Nr 22 - Zasady regulowania opłat

""Zarządzenie numer 38/2022 z 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (Załącznik Nr 22)

""Wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty / odroczenie spłaty zobowiązania

""Wniosek o umorzenie zobowiązania na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

                                                                                                                              

 

Regulations pertaining to the use of the Public Library of the Ochota District of Warsaw

""Regulations pertaining to the use of the Public Library of the Ochota District of Warsaw

""Appendix no 1 - Agreement

""Appendix no 2 - Agreement underage

""Appendix no 3 - Agreement institution

""Appendix no 4 - A list of fees

""Appendix no 5 - Authorisation

""Appendix no 6 - Virtual reader s account (WKC)

""Appendix no 7 - Renouncement declaration

""Appendix no 8 - Death declarationi

""Appendix no 9 - Personal data protection

""Appendix no 10 - Annex

""Appendix no 11 - Annex underage

""Appendix no 12 - Annex institution

""Appendix no 13 Comp - Computer and internet

""Appendix no 14 - Board games

""Appendix no 15 - AUDIO player and E-book reader

""Appendix no 16 - Declaration Audio player, E-book reader

""Appendix no 17 - A Book by phone KaNaT

""Appendix no 18 - Reprographic services

""Appendix no 19 - A book drop "wrzutnia"

""Appendix no 20 - A book locker "Książkomat"

""Appendix no 21 - Average value

""Appendix no 22 - A fee payment rules
""

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

jest profesjonalne i przyjazne wspomaganie rozwoju

intelektualnego, kulturowego, prospołecznego i duchowego

Obywateli na każdym etapie ich życia.

Nasza Biblioteka to instytucja kultury,

która szanuje przeszłość i kreuje przyszłość.

Wychodząc z założenia, że głównym celem Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie czytelniczych potrzeb społeczeństwa, zachęcamy gorąco do czynnego włączenia się w tworzenie księgozbiorów naszych Wypożyczalni tak, by ich półki wypełnione były literaturą nie tylko piękną, ale i ciekawą, literaturą nie tylko fachową, ale i użyteczną.

Jeżeli uważasz, że na naszych półkach brakuje jakiejś książki, filmu, płyty z muzyką lub czasopisma, wypełnij poniższy formularz, podając: tytuł, autora oraz bibliotekę, do której pozycja ma być zakupiona.

Zanim jednak zdecydujesz się wysłać do nas swoją propozycję, sprawdź, czy dana pozycja nie znajduje się już w naszym Katalogu.


 

Napisz komentarz (1395 Komentarzy)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach określa funkcję bibliotek publicznych, które służą zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteki publiczne organizowane są w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji*.
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielonym i nabytym mieniem. Działa na podstawie statutu nadanego jej przez Radę m.st. Warszawy. Jej historia jest ściśle związana z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, powołaną w 1906 roku przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej, do którego należeli m.in. Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski, i przekazaną samorządowi miejskiemu w roku 1928.
Pierwsza wzorowa biblioteka dla dzieci powstała w 1927 r. przy ul. Grójeckiej 93 jako Biblioteka dla Dzieci nr 1. W 1936 r. została ona przeniesiona na ul. Reja 9**. Placówka miała za zadanie dostarczać bezpłatnie literaturę uzupełniającą naukę szkolną oraz skompletować wszystkie wartościowe książki dla dzieci. Zadania te, realizowane początkowo w bardzo skromnym zakresie, nabierały stopniowo coraz większego znaczenia. Prace podjęte przez Bibliotekę dla Dzieci nr 1 ułatwiły powstanie Muzeum Książki Dziecięcej i Ośrodka Instrukcyjno – Metodycznego Bibliotek dla Dzieci***. W okresie wojny placówka nie funkcjonowała, dopiero w październiku 1946 r. wznowiła pracę Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, dawniej nr 1, obecnie nr 5.
W 1959 r. na terenie Ochoty funkcjonowała VI Czytelnia Naukowa we Włochach, Wypożyczalnia Kompletów Książek oraz cztery wypożyczalnie dla dorosłych (23, 28, 30 i 33) i dwie biblioteki dla dzieci (5 i 22). Powstają nowe placówki przy ulicy – Filtrowej, Białobrzeskiej i Wawelskiej. W latach 60. i 70. otworzono kolejne filie dla dorosłych (48, 75, 76, 93, 99) i dla dzieci (41 i 48) oraz XI Czytelnię Naukową. Po przyłączeniu Ursusa do Warszawy w roku 1977, w skład ochockiej sieci bibliotek publicznych weszły wypożyczalnie 116 i 117 oraz Biblioteka dla Dzieci nr 64. W roku 1985 została utworzona Biblioteka dla Dzieci nr 68. Z początkiem lat 90. na terenie Ochoty funkcjonowało 19 filii bibliotecznych i 2 oddziały Biblioteki Dzielnicowej.
Wraz z kolejnymi reformami administracyjnymi Warszawy, kształtowała się sieć bibliotek publicznych Ochoty.

Obecnie składa się ona z:

3 Oddziałów Biblioteki Dzielnicowej:

- XI Czytelnia Naukowa przy ul. Grójeckiej 77
- Wypożyczalnia Książek Naukowych przy ul. Grójeckiej 77
- Warszawska Galeria Ekslibrisu przy ul. Grójeckiej 109

7 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 23 przy ul. Grójeckiej 35
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 33 przy ul. Białobrzeskiej 21
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 48 przy ul. Grójeckiej 68
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 75 przy ul. Grójeckiej 109
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 76 przy ul. Al. Jerozolimskie 121/123
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 93 przy ul. Grójeckiej 42
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 99 przy ul. Baleya 9

4 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży:

- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 5 przy ul. Grójeckiej 109
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 41 przy ul. Grójeckiej 42
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 48 przy ul. Baleya 9
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 68 przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5.

Od 1994 r. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wydaje adresowany do czytelników kwartalnik pt. „Bibliomaniak: Biuletyn Informacyjny Biblioteki”.

Wszystkie ochockie filie są w pełni skomputeryzowane, a obsługa czytelników odbywa się w systemie SOWA. Czytelnicy zarejestrowani w systemie mają dostęp do konta bibliotecznego poprzez Internet, usługa nazywa się Wirtualne Konto Czytelnika i dostępna jest na oficjalnej stronie biblioteki. W chwili obecnej czytelnicy mają możliwość: rezerwowania i zamawiania pozycji bibliotecznych, prolongowania wypożyczonych zbiorów oraz edycję danych kontaktowych.

Statutowym zadaniem biblioteki, oprócz udostępniania swych zbiorów i świadczenia szeroko pojętych usług informacyjnych, jest prowadzenie działalności popularyzującej czytelnictwo i biblioteki w środowisku lokalnym. Spotkania z literatami, artystami i pracownikami naukowymi organizowane są zarówno w bibliotekach dla dzieci, jak też w wypożyczalniach dla dorosłych.

Biblioteka czynnie współpracuje z instytucjami kultury oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie Ochoty oraz bierze udział we wspólnie organizowanych imprezach plenerowych.

Wydarzenia, w których biblioteka jest organizatorem lub bierze regularny udział:
• Wieczory kultur świata (cały rok)
• Wernisaże ekslibrisów w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (cały rok)
• Akcja "Zima w mieście" (ferie zimowe)
• Tydzień bibliotek (maj)
• Warszawski Dzień Sąsiada (maj)
• Mironalia - impreza uliczna na cześć Mirona Białoszewskiego (maj/czerwiec)
• Kurs komputerowy dla seniorów (od września do czerwca)
• Spotkania językowe na Przystanku Książka (od września do czerwca)
• Piknik Integracyjny w Parku Szczęśliwickim (wrzesień)
• Dni Seniora (październik/listopad)
• Coroczny konkurs literacki dla seniorów w ramach Dni Seniora (październik/listopad)


Tekstem źródłowym do napisania historii bibliotek ochockich była praca dyplomowa Justyny Ambroziak.
* Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU 1997 nr 85 poz. 539).
** W tym czasie przy ul. Grójeckiej powstała Biblioteka dla Dzieci nr 7, pracująca do 1939 r.
*** „Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie”. Red. S. Tazbir. Warszawa 1961, s. 706.

Podkategorie