Regulamin korzystania z Ksiażkomatu znajdującego się przy Grójeckiej 42 obowiązujący od 15 listopada 2021 roku

  
""Regulamin korzystania z książkomatu


Regulations pertaining to use of the Public Library “Książkomat” (Book Locker) service in the Ochota District of the Capital City of Warsaw

  ""Regulations pertaining to use of the Public Library “Książkomat”Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej znajdującej się przy Grójeckiej 77
obowiązujący od 1 sierpnia 2020 roku

  Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej

 
Klauzula informacyjna - monitoring


Regulations pertaining to use of the Public Library book drop service in the Ochota District of the Capital City of Warsaw

  Regulations pertaining to use of the Public Library book drop service
   
  GDPR information clause
 


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНЦИЕЙ КНИГОВОЗВРАТА В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ В РАЙОНЕ ОХОТА ГОРОДА ВАРШАВЫ

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНЦИЕЙ КНИГОВОЗВРАТА

 Информационная оговорка


Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy obowiązujący od 1 lutego 2020 roku

 Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich          Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich - formularz interaktywny 

 Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich             Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich  - formularz interaktywny 

 Załącznik Nr 3 - Upoważnienie pracownika

 Załacznik Nr 4 - Średnia cena książki

 Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o rezygnacji

 Załącznik Nr 6 - Opłaty

 Załącznik Nr 7 - Aneks do umowy dla pełnoletnich              Załącznik Nr 7 - Aneks do umowy dla pełnoletnich - formularz interaktywny 

 Załącznik Nr 8 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich         Załącznik Nr 8 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich - formularz interaktywny 

 Załącznik Nr 9 - Umowa dla instytucji

 Załącznik Nr 10 - Aneks do umowy dla instytucji

 Załącznik Nr 11- Oświadczenie (Czytnik)

 Załącznik Nr 12 - Oświadczenie (Czytak)

 Załącznik Nr 13 - Ochrona danych osobowych


                                                                                                                              
GENERAL RULES AND REGULATIONS

General Rules and Regulations

Appendix № 1

Appendix № 2

Appendix № 3

Appendix № 4

Appendix № 5

Appendix № 6

Appendix № 7

Appendix № 8

Appendix № 9

Appendix № 10

Appendix № 11

Appendix № 12

Appendix № 13


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ В РАЙОНЕ ОХОТА ГОРОДА ВАРШАВЫ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13