Zapytania aktualne

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac elektro-instalacyjnych dla realizacji zaprojektowanej modernizacji oświetlenia w filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - Bibliotece "Baśniowa" przy ul. Grójeckiej 68 w Warszawie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie warunków na wykonanie prac elektro-instalacyjnych dla realizacji zaprojektowanej modernizacji oświetlenia w filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - Bibliotece "Baśniowa" przy ul. Grójeckiej 68 w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, w których znajdziecie Państwo niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

Zapraszamy do kontaktu w celu dokonania wizji lokalu co z pewnością pomoże w ocenie zakresu zadania.

Realizacja powinna skończyć się najpóźniej do dn. 28.12.2023r.

Ofertę na załączonym formularzu 2_DRUK OFERTY można dostarczyć osobiście do siedziby: ul. Grójecka 77 pok. 9 lub mailowo: do dn. 27.11.2023 r.

Zakres prac obejmuje załączony przedmiar robót. Zamawiający dostarczy oprawy oświetlenia ogólnego typu architektonicznego a w Państwa zakresie jest wykonanie instalacji wraz z dostawą pozostałych materiałów podstawowych i pomocniczych.

W razie niejasności, prosimy o kontakt tel. 503 696 369 Wojciech Biernacki lub 607 622 415 Urszula Wloka.

Dokumentacja

Protokół wyboru - roboty instalacyjne skan

Protokół wyboru - roboty instaracyjne - dokument dostępnyArchiwum

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż, instalację oraz integrację z użytkowanym systemem bibliotecznym Książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy""Zapytanie ofertowe - Książkomat - Skan  ""Zapytanie ofertowe - Książkomat - PDF


""Formularz oferty - Skan   ""Formularz oferty - PDF


""Projekt umowy - Skan   ""Projekt umowy - PDF  


""
Szkic grafiki oznakowania urządzenia

"" Wniosek o wyjaśnienie/zmianę zapisó zapytania ofertowego od firmy Arfido

"" Wniosek o wyjaśnienie/zmianę zapisów zapytania ofertowego od firmy ELIBRON

"" Odpowiedzi Zamawiającego na pytania i wnioski o zmiany w treści Zaptyania ofertowego - Książkomat BP Ochota

"" Zapytanie ofertowe z uwzględnionymi zmianami - Książkomat BP Ochota

"" Wniosek o wyjaśnienie/zmianę zapisó zapytania ofertowego od firmy Arfido z 15.09.2021

"" Odpowiedź do zapytania firmy Arfido z 15.09.2021


"" Książkomat BP Ochota - Uzupełnenie do Działu VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

""
Ogłoszenie wyniku - Książkomat BP Ochota


Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 PLN netto w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


""Skan

""PDF

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 lipiec 2021 08:55 Katarzyna Szczepka