Jan Marcin Szancer: ambasador wyobraźni
Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P Gościański Prętnicki, 2019

Norbert Elias
Mozart: portret geniusza
Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2006

Balázs Ablonczy
Pál Teleki (1879-1941)
Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2020

Michał Piekarski
Muzyka we Lwowie: od Mozarta do Majerskiego: kompozytorzy, muzycy, instytucje.
Warszawa, Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2018

Jan Skuratowicz
Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy
Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020