bałkanyAleksandra Zagórska-Chabros
Bałkany : podróż w mniej znane
Bielsko-Biała, Wydawnictwo Pascal, 2020


Jan Marcin Szancer: ambasador wyobraźni
Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P Gościański Prętnicki, 2019

Norbert Elias
Mozart: portret geniusza
Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2006

Balázs Ablonczy
Pál Teleki (1879-1941)
Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2020

Michał Piekarski
Muzyka we Lwowie: od Mozarta do Majerskiego: kompozytorzy, muzycy, instytucje.
Warszawa, Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2018