polska 1918Paweł Skibiński
Polska 1918
Warszawa, Sport i Turystyka - Muza, 2018.


W dwudziestu dziewięciu rozdziałach będących odrębnymi esejami autor książki przybliżył sprawy ważne w pierwszych miesiącach i latach niepodległej Polski. Rok 1918 - to się wydarzyło 100 lat temu czyli wtedy, gdy żyli nasi pradziadowie. Jakie wyzwania ich czekały w różnych dziedzinach np. w gospodarce, prawie, kulturze, zdrowiu, polityce czy transporcie?

powstanie wielkopolskieMarek Rezler
Powstanie wielkopolskie 1918-1919
Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2018.

Jak pisze autor książki we wstępie, Powstanie Wielkopolskie z lat 1918-1919 było wydarzeniem, które mimo odniesionego sukcesu nie miało odpowiedniego rozgłosu. W okresie międzywojennym z przyczyn politycznych stało wyraźnie w cieniu czynu legionowego, żołnierzy I Korpusu Polskiego gen. Jozefa Dowbora-Muśnickiego czy polskiej „Błękitnej Armii” gen. Hallera, a nawet powstań górnośląskich. W czasie II wojny światowej powstańcy wielkopolscy byli w pierwszej kolejności przeznaczeni do eksterminacji. Po wojnie również stosunek do Powstania zależał od panującej tendencji propagandowej.

najgrozniejszy agitatorKrystyna Szayna-Dec
Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej: Harro Harring Kazimirowicz
Kraków, Biały Kruk, 2018

Proponowana do przeczytania książka to biografia niezwykłego człowieka, XIX-wiecznego poety i pisarza niemieckojęzycznego, pochodzenia duńsko-niemieckiego. Harro Paul Harring był bojownikiem o wolność, tak życzliwie nastawionym do spraw polskich, że można rzec był „Polakiem z wyboru”. Przybrał sobie nawet polsko brzmiące nazwisko Kazimirowicz. Był pod takim wrażeniem polskiej walki narodowo-wyzwoleńczej, że najbardziej znane utwory Harringa traktowały o Polsce np.: "Pamiętnik o Polsce pod rosyjskim panowaniem", "Wspomnienia z Warszawy", "Rosyjski poddany", czy trzytomowa powieść "Polak".

legenda orlatRyszard Jan Czarnowski
Legenda Orląt
Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2018

W listopadzie 2018 roku wspominamy 100. rocznicę tzw. Odsieczy Lwowskiej, w czasie której miała miejsce obrona Lwowa przez bardzo młodych Polaków, nazwanych później „Orlętami”. Z odsieczą szła nie tylko polska armia, ale i młodzi ochotnicy z np. Mazowsza i Wielkopolski. Książka, do której proponuję zajrzeć, traktuje właśnie o tamtych wydarzeniach.

sekrety zakopanegoBartłomiej Grzegorz Sala
Sekrety Zakopanego
Łódź, Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2018.


Zanim Tytus Chałubiński „odkrył” Zakopane, hrabina Maria von Colomb „odkryła” niewielką wioskę w Górach Kamiennych - Görbersdorf, która zrobiła oszałamiającą karierę jako uzdrowisko. Tym tropem poszli założyciele uzdrowiska w szwajcarskim Davos a także Tytus Chałubiński, odkrywając warunki lecznicze w Zakopanem.