legenda orlatRyszard Jan Czarnowski
Legenda Orląt
Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2018

W listopadzie 2018 roku wspominamy 100. rocznicę tzw. Odsieczy Lwowskiej, w czasie której miała miejsce obrona Lwowa przez bardzo młodych Polaków, nazwanych później „Orlętami”. Z odsieczą szła nie tylko polska armia, ale i młodzi ochotnicy z np. Mazowsza i Wielkopolski. Książka, do której proponuję zajrzeć, traktuje właśnie o tamtych wydarzeniach.

sekrety zakopanegoBartłomiej Grzegorz Sala
Sekrety Zakopanego
Łódź, Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2018.


Zanim Tytus Chałubiński „odkrył” Zakopane, hrabina Maria von Colomb „odkryła” niewielką wioskę w Górach Kamiennych - Görbersdorf, która zrobiła oszałamiającą karierę jako uzdrowisko. Tym tropem poszli założyciele uzdrowiska w szwajcarskim Davos a także Tytus Chałubiński, odkrywając warunki lecznicze w Zakopanem.

biale legionyWojciech Jerzy Muszyński
Białe Legiony 1914-1918. Od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego
Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.

Formacje polskie w Rosji, o których opowiada ten album, inaczej niż legiony galicyjskie, nie miały łatwego startu. Także później, przez kolejne lata, musiały zmagać się z trudnościami i nieufnością ze strony rosyjskich sfer politycznych i czynników wojskowych. Początkowo zabraniano im używania polskich symboli narodowych, a wielu wyższych dowódców rosyjskich nie uznawało nawet ich polskiego charakteru.

wybitne rodyMarcin K. Schirmer
Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę
Warszawa, Sport i Turystyka - Muza, 2017.

Autor książki musiał dokonać nie lada wyboru, bo przecież było tak wiele wybitnych rodów, które odegrały zasadniczą rolę w kreowaniu polskiej kultury i nauki. Ciekawe historie wiążą się z rodzinami pochodzenia obcego, a które jednak zasymilowały się, widząc w Polsce możliwość rozwoju i samorealizacji. Wiele z nich zrobiło zawrotne kariery, mierzone nie tylko w skali ekonomicznej, ale przede wszystkim przebojem weszli do elity intelektualnej i finansowej społeczeństwa, stali się polskimi patriotami. Gdy sytuacja tego wymagała walczyli i oddawali za nową ojczyznę życie.

aktywnosc fizycznaMonika Guszkowska
Aktywność fizyczna i psychika: korzyści i zagrożenia
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Autorka od samego początku książki podkreśla, że osoby bardziej sprawne fizycznie, zwłaszcza o większej wydolności tlenowej, ujawniają mniejszą reaktywność fizjologiczną na czynniki wywołujące stres.